Z czego wynika duża różnica zarobków pomiędzy absolwentami SGH a absolwentami pozostałych uczelni o profilu ekonomicznym?

Badanie Universum Professional Survey przeprowadzone na próbie 18 tys. profesjonalistów pod koniec 2010 r. wykazuje, że średnia zarobków absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest o 36% wyższa od średniej zarobków absolwentów pozostałych uczelni o profilu ekonomicznym. Podczas, gdy miesięczne zarobki absolwentów SGH wynoszą 7339 zł netto (średnia wieku respondentów – 33 lata), pozostałych jedynie 4705 zł (średnia wieku 31 lat). – Tak znaczną różnicę w zarobkach można wytłumaczyć faktem, że większość osób po SGH otrzymuje pracę w stolicy. 84% absolwentów tej uczelni mieszka obecnie w Warszawie, w porównaniu do jedynie 27% całej grupy. Innym czynnikiem wpływającym na wysokość zarobków jest staż pracy i jej charakter. Respondenci badania Universum Professional Survey deklarowali średnio 8-letni staż pracy – to o 2 lata więcej niż średnia dla wszystkich absolwentów kierunków biznesowych – mówi Anna Macnar, dyrektor zarządzająca Universum Polska.

Źródło: interia.pl, 29 stycznia 2011 r.