Od dzisiaj obowiązują nowe, korzystniejsze zasady dorabiania do zasiłku przedemerytalnego.

Do 2,4 tys. zł miesięcznie będą mogły dorobić osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, bez groźby zawieszenia wypłaty świadczenia przez ZUS. Zmianę przewiduje ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 17, poz. 79). Od 1 lutego świadczenia nie będą zmniejszane, jeżeli przychód nie przekroczy miesięcznie 25% przeciętnego wynagrodzenia do celów emerytalnych. GUS poda jego wysokość 9 lutego. Szacuje się jednak, że wyniesie ono ok. 3,2 tys. złotych. Jeśli tak będzie, osoba pobierająca zasiłek lub świadczenie bez groźby zmniejszenia świadczenia może dodatkowo dorabiać około 800 złotych. Dodatkowy dochód, jednak nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia (2400 zł), spowoduje zmniejszenie świadczenia lub zasiłku. Jeśli natomiast przychód przekroczy ten pułap, ZUS zawiesi wypłatę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 1 lutego 2011 r.