Prawie 40 tys. płatników składek otrzymało już od ręki zaświadczenie o niezaleganiu w terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Od kwietnia tego roku płatnicy składek niemający zaległości i błędów w ciągu 15 minut od złożenia wniosku mogą otrzymać zaświadczenia potwierdzające terminowe opłacanie składek. Firmy chcące je otrzymać, muszą złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (ZUS – EWN). Pracownik nie tylko pomoże przedsiębiorcy w wypełnieniu takiego wniosku, ale także sprawdzi bieżący stan konta firmy. W przypadku korekty błędów czy konieczności dopłaty składek płatnik takie zaświadczenie otrzyma następnego dnia. Wniosek taki można też złożyć przez Internet, korzystając z Elektronicznego Urzędu Podawczego. Z takiego rozwiązania mogą jednak skorzystać wyłącznie osoby posiadające bezpieczny e-podpis. ZUS takiego zaświadczenia nie prześle drogą elektroniczną, lecz będzie go trzeba odebrać osobiście w placówce lub też poczekać na dostarczenie go drogą pocztową.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 29 czerwca 2010 r.