Prawo.pl
Jest już projekt ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku - wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł. przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł.
Monika Sewastianowicz
06.10.2022
Ubezpieczenia społeczne
Inflacja pustoszy portfele doktorantów, którzy apelują o podwyżkę stypendiów. Wskazują, że obecnie są one niższe od pensji minimalnej, co przy aktualnych cenach nie wystarczy na utrzymanie. Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada, że zauważa problem i stypendia wzrosną, niekoniecznie jednak - w przypadku doktorantów - o wskaźnik inflacji.
Monika Sewastianowicz
06.10.2022
Szkolnictwo wyższe
Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.
Karolina Kornelak Mateusz Gajda
06.10.2022
Prawo pracy BHP
Jest już projekt ustawy o aktywności zawodowej, która ma zreformować system pomocy osobom bezrobotnym. Zmieni m.in. przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego - ustawodawca stwierdził, że wiele osób zgłasza się do urzędu pracy jedynie po ubezpieczenie zdrowotne, a realizacja tego zadania nadmiernie obciąża urzędy pracy.
Monika Sewastianowicz
05.10.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Chociaż zasadą jest, że pracodawca nie może zrezygnować z finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych, to w wyjątkowych sytuacjach takie zwolnienie jest możliwe. Co ważne, zwolnienie pracodawcy z dokonywania wpłat do PPK nie pozbawia uczestnika możliwości dalszego oszczędzania w tym programie.
Joanna Gawęda
05.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Ile powinien zarabiać sędzia? To pytanie zaczyna coraz bardziej wybrzmiewać w kontekście budżetu na 2023 r. Dlatego, że rząd po raz kolejny nie przestrzega Prawa o ustroju sądów powszechnych, tylko planuje podwyżki tak jak mu pasuje. Zdaniem prawników to paradoks, bo państwo źle traktuje tych, którzy orzekają w sprawach obywateli. Jak mówią, takie oszczędności nikomu się nie przysłużą.
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Compliance - warto być uczciwym nawet w kryzysie gospodarczym

Prawo gospodarcze Compliance Kontrola zarządcza
W czasach kryzysowych firmy tną koszty, ale nie powinny oszczędzać na działach zajmujących się kontrolą zgodności z przepisami. Na dłuższą metę może to przynieść straty wizerunkowe i finansowe firmie. To jeden z najważniejszych postulatów przedstawionych podczas konferencji Compliance & Integrity Days, która trwa w Warszawie.
Paweł Rochowicz
04.10.2022
Prawo gospodarcze Compliance Kontrola zarządcza
Przez długi czas świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy co do „czerwcowych emerytur”, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.
Krzysztof Sobczak
04.10.2022
Emerytury i renty
Coraz więcej osób pozostaje na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Liczba pracujących emerytów w 2015 r. wynosiła 575,4 tys., a pod koniec 2021 r. pracowało 812,9 tys. emerytów. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ostatnich latach zmienił się również stosunek pracodawców do osób w wieku przedemerytalnym.
Krzysztof Sobczak
04.10.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Pracownicy sądów i prokuratur będą walczyć o 20-proc. podwyżki wynagrodzeń. W najbliższą sobotę - 8 października - wyjdą na ulicę w Warszawie. To może być jednak dopiero preludium do kolejnych akcji. A tymczasem wśród sędziów, prokuratorów coraz głośniej mówi się o pozwach, także w sprawie wynagrodzeń.
Patrycja Rojek-Socha
04.10.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W ciągu 14 dni od zakończenia podroży służbowej pracownik powinien dokonać jej rozliczenia - w tym terminie powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość.
Marek Rotkiewicz
04.10.2022
Prawo pracy
Z projektu zamieszczonego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że najniższa emerytura i renta ma w przyszłym roku wynieść 1588,44 zł. Nastąpi to w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., a emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł. Jak poinformowano, obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku to 113,8 proc.
Krzysztof Sobczak
03.10.2022
Emerytury i renty
Szacujemy, że najniższa emerytura wyniesie od marca 2023 r. ponad 1500 zł brutto. Rozważamy zastosowanie waloryzacji kwoto-procentowej z gwarantowanym minimalnym wzrostem – zapowiada wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przekazał również, że w budżecie państwa na waloryzację świadczeń zaplanowano około 40 mld zł.
Krzysztof Sobczak
03.10.2022
Emerytury i renty
Księgowość, sprawy kadrowe i płacowe coraz częściej bywają powierzane zewnętrznym podmiotom. Tak bywa bezpieczniej i taniej. Wyniki badania firmy Grant Thornton potwierdzają ten światowy trend. Zewnętrzny księgowy czy kadrowiec bywa też coraz częściej traktowany jako koło ratunkowe w kłopotach.
Paweł Rochowicz
03.10.2022
Rachunkowość Polski Ład

Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek zdrowotny płacą

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Po zakończeniu 2022 roku, przy rozliczaniu PIT, wszyscy emeryci i renciści będą musieli zapłacić podatek zdrowotny, choć wielu z nich nie zapłaci podatku dochodowego. ZUS potwierdza, że od świadczeń w wysokości np. 500 zł miesięcznie nie pobiera zaliczki na PIT, ale nie mówi, że pobiera 9 proc. składkę zdrowotną. Dla wielu osób rozliczenie PIT za 2022 rok będzie mniej korzystne niż było za 2021.
Grażyna J. Leśniak
03.10.2022
Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Dorian Lesner
01.10.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pierwsza rocznica uchwalenia Polskiego Ładu powinna być jego końcem

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W sobotę, 1 października 2022 roku, mija dokładnie rok od uchwalenia przez Sejm podatkowego Polskiego Ładu. Począwszy od projektu, przepisy te spotkały się z szeroką – co ważne – merytoryczną – krytyką. Rząd się nią nie przejął i dopiął swego: od 1 stycznia br. obowiązuje legislacyjny potworek, który zaburzył nasz system prawny i stabilność prowadzenia biznesu, a na co dzień dotyka każdego Polaka uzyskującego dochody z własnej pracy.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2022
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pracodawca, który zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe, powinien upewnić się, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu spełniają określone wymogi kwalifikacyjne. Celem systemu kształcenia zawodowego młodocianych jest bowiem zapewnienie im warunków, które pozwalają na zgłębienie praktyki danego zawodu pod okiem doświadczonego instruktora.
Dorian Lesner
30.09.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość daje podpisana 29 września przez prezydenta ustawa. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2022
Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego jest pięć wakatów, z tym, że cztery z nich zostały zablokowane poprzez odwołania. Wczoraj prezydent wręczył nominacje trzem osobom. Są to sędzia Romuald Dalewski, sędzia Renata Żywicka oraz prof. Robert Stefanicki - cywilista z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Składka zdrowotna może "dobić" zmieniających formę opodatkowania

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania w trakcie 2022 roku albo będą myśleli o tym po jego zakończeniu, wypełniając zeznanie roczne, powinni to dobrze przeliczyć. Bo nie dość, że może ich czekać duża dopłata składki zdrowotnej, to także zapłata odsetek za zaległość w tej składce. Zdaniem prawników, sprawa nie jest oczywista i wszystko będzie zależało od podejścia ZUS i urzędów skarbowych.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne
Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce około 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność. To będzie stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców – stwierdza raport „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku”, przygotowany przez Konfederację Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2022
Rynek Prawo pracy

Będzie o 9 tygodni dłuższy urlop rodzicielski tylko dla ojców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby tylko ojcom o 9 tygodni i odpłatność za jego część nietransferowalną na poziomie 70 proc. – to niektóre zmiany, które ma wprowadzić ustawa dotycząca urlopów rodzicielskich. Strona społeczna domaga się odpłatności na poziomie 90 proc., a resort rodziny stoi na stanowisku, że ustawa, która wdroży w życie dyrektywę unijną i tak wychodzi poza narzucone przez nią ramy.
Beata Dązbłaż
29.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie
Co trzeci pracownik w Polsce nie zrobiłby kompletnie nic, gdyby doznał mobbingu w pracy. Co piąty nie wie, jakby zareagował, a co szósty anonimowo zgłosiłby skargę do PIP. Prawie co dziewiąta osoba zwróciłaby się do przełożonych lub pracodawców. Tylko co 25 ankietowany poszedłby do sądu. Najczęstszym powodem bezczynności byłaby obawa przed zemstą mobbera lub zwierzchników.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2022
Prawo pracy
Pracownik został pozbawiony kierowniczego stanowiska z uwagi na podpisanie umów bez wymaganego upoważnienia oraz wiedzy i zgody pracodawcy. Sąd uznał, że zastosowanie tak dotkliwej kary było zbyt surową reakcją. Pracownik działał bowiem w dobrej wierze i był przekonany, że postępuje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Dlatego sąd przywrócił kierownikowi jego poprzednie warunki pracy i płacy.
Dorian Lesner
29.09.2022
Prawo pracy
Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są monitorowani. Sprawdzana jest ich służbowa poczta, a nawet – jak twierdzą związkowcy – strony internetowe, na które wchodzą ze służbowego komputera. Problem w tym, że nie sprawdza tego ich pracodawca, a informatycy z Centrum Informatyzacji Resortu Finansów. Do tego w mailach służbowych mogą być przekazywane informacje objęte tajemnicą skarbową.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Rada Ministrów przyjęła  w środę Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej. W 2023 roku ma to być 275 osób, w 2024 r. – 300 osób, a w 2025 r. – 300 osób. Plan przyjęty przez rząd w ubiegłym roku przewidywał podobne liczby.
Krzysztof Sobczak
28.09.2022
Administracja publiczna
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowała do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka list dotyczący jego komunikatu z 21 września 2022 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2022. Chodzi przede wszystkim o pieniądze na podwyżki w przyszłym roku.
Monika Sewastianowicz
28.09.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Trwają prace nad zmianą kodeksu pracy wprowadzającą przepisy unijnej dyrektywy, której celem jest ułatwienie rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z prywatnym. Część uwag RPO do projektu została już uwzględniona, ale niektóre przepisy nadal budzą wątpliwości Rzecznika. Chodzi m.in. o prawidłową implementację przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich/opiekuńczych oraz zakazu stosowania wobec nich działań odwetowych.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022
Prawo pracy Prawo europejskie