Prawo.pl
Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Administracja publiczna Prawo pracy HR
Rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w formule 2019 dla uczniów szkół branżowych. Sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i w formule 2017 rozpocznie się 20 czerwca. Egzamin składa się z dwóch części - z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50 proc. punktów, z części praktycznej 75 proc.
Monika Sewastianowicz
01.06.2022
Zarządzanie oświatą
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w środę, że rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Jak doprecyzował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, dotyczy to dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, czyli od października do grudnia.
Krzysztof Sobczak
01.06.2022
Pomoc społeczna
Pracodawca będzie mógł zawrzeć dla pracownika umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia. Szybciej dojść będzie mogło też do transferu oszczędności zgromadzonych dotychczas w PPK przez tego pracownika na rachunek, na którym będzie oszczędzał u nowego pracodawcy. To efekt zmian, które wejdą w życie w sobotę.
Anna Puszkarska
01.06.2022
Prawo pracy HR Finanse
Po opublikowaniu wstępnych wyników kontroli NIK w sprawie przyznawania dodatków covidowych, w mediach społecznościowych wylał się hejt na lekarzy. Tyle że oni mają niewiele wspólnego z nieprawidłowościami. Z wystąpień Najwyższej Izby Kontroli wynika, że winę ponosi minister zdrowia, który wydał nieprecyzyjne polecenie. Jego konsekwencji obawiają się jednak szefowie szpitali.
Jolanta Ojczyk
01.06.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.
Dorian Lesner
31.05.2022
Policja Prawo pracy
Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy. 40 proc. respondentek, które chcą zmienić pracę, jako powód podaje wypalenie zawodowe. Takie informacje przynosi najnowszy raport z globalnego badania przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Coraz więcej kobiet aktywnie poszukuje pracy i chce ją zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.
Krzysztof Sobczak
30.05.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to narzędzie długoterminowego oszczędzania. Powstały w celu zwiększenia stopy oszczędności oraz zmniejszenia luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej, a okresem emerytalnym (OSR). Po prawie trzech latach od rozpoczęcia wdrażania PPK można już dokładniej ocenić wpływ tej instytucji na oszczędności uczestników.
Krzysztof Papliński
30.05.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej będzie mógł starać się o refundację części lub całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy – to rozwiązanie zaproponowane w kolejnej nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Beata Dązbłaż
30.05.2022
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Okręgowe izby lekarskie oraz pielęgniarek i położnych będą mogły otrzymać dofinansowanie do szkoleń z języka polskiego dla obywateli z Ukrainy. Wyniesie ono 3 tys. zł dla lekarza lub pielęgniarki za jedno szkolenie. To krok w dobrym kierunku, ale dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że potrzebują jeszcze wsparcia w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy, do czasu uzyskania przez nie prawa wykonywania zawodu w Polsce.
Jolanta Ojczyk
30.05.2022
Zawody medyczne Ukraina
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie należy się ubezpieczonemu, gdyż uraz nogi nie spowodował powstania choroby onkologicznej - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dodał też, że błąd popełniony przez ZUS, który rentę powypadkową przyznał, a potem ją cofnął, mieści się w granicach ustawy. Organ rentowy jest uprawniony do naprawienia błędu - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2022
Emerytury i renty BHP
Orzecznictwo sądowo-administracyjne w ostatnim czasie coraz częściej idzie w kierunku możliwości wyboru przez skarżących pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a emeryturą. Wcześniej częściej skłaniano się do zasądzania różnicy pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a rentowo-emerytalnym. Jednak zdarza się też pozbawienie skarżącego i emerytury, i świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż
28.05.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Rząd postanowił uregulować pracę zdalną, choć trochę trzeba było na to czekać. Przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Wraz z uregulowaniem popularnego „home office”, pojawiła się także propozycja konkretnych przepisów dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. I to właśnie ona wzbudza najwięcej kontrowersji.
Mikołaj Zając
27.05.2022
Prawo pracy BHP
Zwolniony funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie otrzymał odprawy w pełnej wysokości. Została ona pomniejszona o wysokość świadczeń, które dostał w przeszłości z tytułu zwolnienia ze służby w Wojsku Polskim i Straży Granicznej. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wielokrotne przyznawanie odprawy w pełnej wysokości, byłoby nieuzasadnionym i niesprawiedliwym przywilejem.
Dorian Lesner
27.05.2022
Prawo pracy Wojsko
Z powodu ważnego interesu służby uzasadnione było rozwiązanie z komendantem stosunku służbowego. Naczelny Sąd Administracyjny, wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji, uznał, że zwolnienie ze służby w Policji z powodu braku nadzoru nad sposobem obchodzenia Święta Policji, nie stanowi sankcji i to najostrzejszej, gdyż nie jest to postępowanie dyscyplinarne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja
W komisji decydującej o tym, czy nauczyciel uzyska wyższy stopień awansu, może uczestniczyć przedstawiciel związku zawodowego, jeżeli pedagog sobie tego zażyczy. Tak będzie jednak tylko do września - resort edukacji przy okazji zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli, chce pozbawić związkowców wpływu na rozstrzygnięcia wydawane w tych komisjach.
Monika Sewastianowicz
27.05.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Z badań wynika, że aż 72 proc. pracowników jest skłonnych poinformować o nieprawidłowościach, gdy mają pewność, iż kadra kierownicza na co dzień kieruje się zasadami etyki. Tak jak zwykliśmy mówić o zaufanym pracowniku, powinniśmy też mówić o zaufanym pracodawcy, który da pracownikom pewność, że ich dążenie do uczciwości i sprawiedliwości nie spotka się z krytyką i napiętnowaniem.
Krzysztof Sobczak
26.05.2022
Prawo pracy
Rozliczanie kosztów pracy zdalnej pracownika, każdorazowe uzgodnienie miejsca jej wykonywania i odpowiedzialność za stanowisko pracy zdalnej to najbardziej dyskusyjne rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Niektóre przepisy mogą zniechęcić część pracodawców do tej formy organizacji pracy – takie uwagi do rządowego projektu zgłasza ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.
Prawo.pl
26.05.2022
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Pracodawcy mogą zyskać nowe narzędzie w walce z COVID-19

Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Pracodawcy wciąż nie mają podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania informacji na temat wykonania testu lub przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 przez pracowników. Sytuację może zmienić projektowana ustawa, która da pracodawcom narzędzie prawne m.in. do pytania pracowników o wynik testu, fakt przebytej infekcji i przyjęcie szczepienia. Rozwiązanie ma szansę wejść w życie już jesienią.
Karolina Mazur
26.05.2022
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2022
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

SA: Zawał serca tylko wyjątkowo wypadkiem przy pracy

BHP Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Rodzina chciała nabyć prawo do renty po pracowniku, który zmarł w pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że śmierć w wyniku zawału serca może zostać uznana za wypadek przy pracy tylko przy wystąpieniu szczególnych okoliczności towarzyszących świadczeniu pracy. Jednak w dniu tragicznego zdarzenia nie wystąpiły nadzwyczajne sytuacje, które mogłyby mieć taki wpływ.
Dorian Lesner
26.05.2022
BHP Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy – przypomina ZUS. Chodzi o okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, Zakład rozliczy świadczenie z przychodu z każdego miesiąca osobno lub z łącznego przychodu z całego okresu rozliczeniowego.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Outsourcing czy nadużywanie umów cywilno-prawnych, szczególnie w odniesieniu do cudzoziemców, to jedne z częstszych nadużyć na rynku usług pracy tymczasowej. To drugie może mieć szczególne znaczenie w kontekście kryzysu uchodźczego, który przyniosła wojna w Ukrainie. W związku z tym Państwowa Inspekcja Pracy proponuje zmiany legislacyjne, aby uszczelnić przepisy regulujące pracę tymczasową.
Beata Dązbłaż
25.05.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pracodawca będzie mógł „zapisać” pracownika do pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia, ale nadal będzie miał na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące zatrudnienia. Uregulowany będzie tryb postępowania w przypadku nienależnych wpłat do PPK.
Anna Puszkarska
25.05.2022
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Specustawa dała obywatelom Ukrainy możliwość składania oświadczeń, że już od początku pobytu w Polsce są naszymi rezydentami podatkowymi, co powoduje, że będą mogli tu rozliczać podatki. Problem jednak w tym, że jeśli takiego dokumentu nie złożą i wyjadą przed upływem 183 dni, do polskiego budżetu nie wpłynie od nich żadna danina. Pojawiają się głosy, że to niekorzystne rozwiązanie, na którym jako kraj tracimy.
Krzysztof Koślicki
25.05.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Przygotowaliśmy ułatwienia dla obywateli z Ukrainy związane z nauką języka polskiego, wprowadzamy także możliwość sprawowania opieki przez dziennego opiekuna nad ukraińskimi dziećmi w wieku od trzech do pięciu lat - poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Tego dnia rząd przyjął projekt zmian w specustawie o pomocy dla uchodźców wojennych.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Prawo pracy Ukraina
Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Zasady pracy zdalnej mają być określane w porozumieniach z przedstawicielami pracowników. Pojawią się też przepisy pozwalające na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Prawo pracy Nowe technologie

Wędka zamiast ryby - NIK pozytywnie o sektorze ekonomii społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Tworzone w Polsce od kilku lat ośrodki wsparcia ekonomii społecznej przyczyniają się do powstania nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Problemem była jednak trwałość zatrudnienia - wynika z najnowszego raportu Najwyższe Izby Kontroli. Mimo to Izba podkreśla, że działania umożliwiające uzyskanie zatrudnienia są najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Resort edukacji i nauki postanowił rozwiać wątpliwości w kwestii dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli - dodatek nauczycielom przysługuje, jednak niekoniecznie w kwocie minimalnej określonej w Karcie Nauczyciela. Decyduje o tym regulamin wynagradzania w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Monika Sewastianowicz
24.05.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy
Będą rewolucyjne zmiany – po 15 latach zmienią się zasady rozliczania przychodów za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niskie wartości świadczeń zostaną zmienione, ale rząd planuje odejść od rozliczeń w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów i pojemność – nawet przy wyższej stawce. O kwocie wypłaty przesądzi moc silnika – piszemy o tym w Legal Alercie.
Krzysztof Koślicki
24.05.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy