Sejm 26 stycznia 2023 r. uchwalił ważną dla przedsiębiorców poprawkę do ustawy deregulacyjnej. Od dnia wejścia w życie proponowanych zmian Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zyska możliwość udziału w sporach między ZUS a przedsiębiorcą również przed sądem powszechnym. Uprawnienie to będzie dotyczyć spraw, w których rzecznik brał udział na etapie postępowania prowadzonego przed ZUS.

Czytaj też: Konstytucja Biznesu: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców >>>

Nowe  uprawnienia rzecznika 

Zmiana jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, do tej pory bowiem mogli oni korzystać ze wsparcia rzecznika tylko na pierwszym etapie sporu z ZUS, tj. na etapie postępowania administracyjnego. Udział rzecznika w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego pozwoli na efektywne wsparcie przedsiębiorców w sporze z organem rentowym.

Ponad cztery lata pracy rzecznika wraz ze współpracownikami wskazują, że potrafią skutecznie korzystać z nadanych rzecznikowi uprawnień. Składane przez przedsiębiorców wnioski dowodzą, że spektrum ich problemów w sporach z organami państwa jest bardzo szerokie.

- Moja 4-letnia batalia o uzyskanie możliwości występowania RMiŚP w sprawach ZUS przed sądami powszechnymi zakończyła się sukcesem. Teraz będę mógł w sporach z ZUS działać tak jak w sporach podatkowych – pomagać podczas całej procedury kontrolnej i odwoławczej – podsumowuje  Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.

Gorgol Andrzej: Dylematy koordynowania działań ombudsmanów właściwych w sprawach podatkowych i rozgraniczenia ich kompetencji >>>