Prawo.pl

Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek zdrowotny płacą

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Po zakończeniu 2022 roku, przy rozliczaniu PIT, wszyscy emeryci i renciści będą musieli zapłacić podatek zdrowotny, choć wielu z nich nie zapłaci podatku dochodowego. ZUS potwierdza, że od świadczeń w wysokości np. 500 zł miesięcznie nie pobiera zaliczki na PIT, ale nie mówi, że pobiera 9 proc. składkę zdrowotną. Dla wielu osób rozliczenie PIT za 2022 rok będzie mniej korzystne niż było za 2021.
Grażyna J. Leśniak
03.10.2022
Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Dorian Lesner
01.10.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pierwsza rocznica uchwalenia Polskiego Ładu powinna być jego końcem

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W sobotę, 1 października 2022 roku, mija dokładnie rok od uchwalenia przez Sejm podatkowego Polskiego Ładu. Począwszy od projektu, przepisy te spotkały się z szeroką – co ważne – merytoryczną – krytyką. Rząd się nią nie przejął i dopiął swego: od 1 stycznia br. obowiązuje legislacyjny potworek, który zaburzył nasz system prawny i stabilność prowadzenia biznesu, a na co dzień dotyka każdego Polaka uzyskującego dochody z własnej pracy.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2022
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pracodawca, który zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe, powinien upewnić się, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu spełniają określone wymogi kwalifikacyjne. Celem systemu kształcenia zawodowego młodocianych jest bowiem zapewnienie im warunków, które pozwalają na zgłębienie praktyki danego zawodu pod okiem doświadczonego instruktora.
Dorian Lesner
30.09.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość daje podpisana 29 września przez prezydenta ustawa. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2022
Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego jest pięć wakatów, z tym, że cztery z nich zostały zablokowane poprzez odwołania. Wczoraj prezydent wręczył nominacje trzem osobom. Są to sędzia Romuald Dalewski, sędzia Renata Żywicka oraz prof. Robert Stefanicki - cywilista z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Składka zdrowotna może "dobić" zmieniających formę opodatkowania

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania w trakcie 2022 roku albo będą myśleli o tym po jego zakończeniu, wypełniając zeznanie roczne, powinni to dobrze przeliczyć. Bo nie dość, że może ich czekać duża dopłata składki zdrowotnej, to także zapłata odsetek za zaległość w tej składce. Zdaniem prawników, sprawa nie jest oczywista i wszystko będzie zależało od podejścia ZUS i urzędów skarbowych.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne
Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce około 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność. To będzie stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców – stwierdza raport „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku”, przygotowany przez Konfederację Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2022
Rynek Prawo pracy

Będzie o 9 tygodni dłuższy urlop rodzicielski tylko dla ojców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby tylko ojcom o 9 tygodni i odpłatność za jego część nietransferowalną na poziomie 70 proc. – to niektóre zmiany, które ma wprowadzić ustawa dotycząca urlopów rodzicielskich. Strona społeczna domaga się odpłatności na poziomie 90 proc., a resort rodziny stoi na stanowisku, że ustawa, która wdroży w życie dyrektywę unijną i tak wychodzi poza narzucone przez nią ramy.
Beata Dązbłaż
29.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Co trzeci pracownik w Polsce nie zrobiłby kompletnie nic, gdyby doznał mobbingu w pracy. Co piąty nie wie, jakby zareagował, a co szósty anonimowo zgłosiłby skargę do PIP. Prawie co dziewiąta osoba zwróciłaby się do przełożonych lub pracodawców. Tylko co 25 ankietowany poszedłby do sądu. Najczęstszym powodem bezczynności byłaby obawa przed zemstą mobbera lub zwierzchników.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2022
Prawo pracy
Pracownik został pozbawiony kierowniczego stanowiska z uwagi na podpisanie umów bez wymaganego upoważnienia oraz wiedzy i zgody pracodawcy. Sąd uznał, że zastosowanie tak dotkliwej kary było zbyt surową reakcją. Pracownik działał bowiem w dobrej wierze i był przekonany, że postępuje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Dlatego sąd przywrócił kierownikowi jego poprzednie warunki pracy i płacy.
Dorian Lesner
29.09.2022
Prawo pracy
Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są monitorowani. Sprawdzana jest ich służbowa poczta, a nawet – jak twierdzą związkowcy – strony internetowe, na które wchodzą ze służbowego komputera. Problem w tym, że nie sprawdza tego ich pracodawca, a informatycy z Centrum Informatyzacji Resortu Finansów. Do tego w mailach służbowych mogą być przekazywane informacje objęte tajemnicą skarbową.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Rada Ministrów przyjęła  w środę Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej. W 2023 roku ma to być 275 osób, w 2024 r. – 300 osób, a w 2025 r. – 300 osób. Plan przyjęty przez rząd w ubiegłym roku przewidywał podobne liczby.
Krzysztof Sobczak
28.09.2022
Administracja publiczna
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowała do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka list dotyczący jego komunikatu z 21 września 2022 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2022. Chodzi przede wszystkim o pieniądze na podwyżki w przyszłym roku.
Monika Sewastianowicz
28.09.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Trwają prace nad zmianą kodeksu pracy wprowadzającą przepisy unijnej dyrektywy, której celem jest ułatwienie rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z prywatnym. Część uwag RPO do projektu została już uwzględniona, ale niektóre przepisy nadal budzą wątpliwości Rzecznika. Chodzi m.in. o prawidłową implementację przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich/opiekuńczych oraz zakazu stosowania wobec nich działań odwetowych.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Więcej studentów będzie szukać pracy - to szansa dla pracodawców

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy Dla studenta
Od 1 października około 1,2 miliona studentów rozpocznie nowy rok akademicki. Z powodu stale rosnących kosztów życia i astronomicznych cen wynajmu mieszkań znaczna część z nich będzie szukała stałej lub dorywczej pracy. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza z dużych miast, to szansa na uzupełnienie luk kadrowych.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy Dla studenta
Ze stanem epidemii oraz stanem zagrożenia epidemicznego ściśle związanych jest wiele regulacji, ujętych w tzw. specustawie covidowej. Zniesienie tych stanów wiąże się z utratą mocy poszczególnych przepisów ustawy. Koniec obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego będzie prowadził do wielu skutków w zakresie prawa zatrudnienia - pisze radca prawny Wojciech Kruk.
Wojciech Kruk
28.09.2022
Prawo pracy BHP
W treści umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do której stosujemy przepisy o zleceniu powinien zostać określony sposób potwierdzania liczby godzin realizacji usług objętych umową, zaś samo potwierdzenie zleceniodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat od dnia wymagalności płatności za realizowane usługi. Służyć to ma celom kontrolnym związanym z minimalną stawką godzinową.
Marek Rotkiewicz
28.09.2022
Prawo pracy
Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego się. W przeciwnym wypadku nie da się ocenić, czy to kandydat wypadł słabo, czy też komisja była do niego uprzedzona - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
28.09.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy HR

Nowa obrona cywilna głównie na barkach straży pożarnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Obrona cywilna
W czasie wojny lub innego stanu nadzwyczajnego jednostki straży pożarnej mają przekształcić się w formacje obrony cywilnej. Mają gasić, ratować, ewakuować, dostarczać jedzenie i zapewnić dach nad głową. Zdaniem ekspertów, straż nie podoła tylu obowiązkom, projektowane przepisy rozmijają się z tym, jak powinna wyglądać obrona cywilna. Ponadto nie jest jasne, kto za co odpowiada i kto komu podlega.
Robert Horbaczewski
28.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Obrona cywilna
Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do pedagogów, by do końca września nie korzystali w pracy z własnego sprzętu. To element akcji protestacyjnej, którą związkowcy prowadzą przeciwko niskim wynagrodzeniom w oświacie i zmianom wprowadzającym nowy system awansu zawodowego nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
27.09.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Polacy są zwolennikami elastycznych rozwiązań związanych z pełnieniem obowiązków zawodowych. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych (57,49 proc.) przyznaje, że rozważyłoby zmianę firmy, gdyby pracodawca nakazał im wrócić do całkowicie stacjonarnego trybu pracy – wynika z najnowszego raportu ADP.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022
Rynek Prawo pracy
Na koniec sierpnia br. uczestnikami PPK było 2,44 mln osób. To o 13 proc. więcej niż na koniec czerwca 2021 roku, a kwota zgromadzonych środków wzrosła w tym czasie o ponad 83 proc. - z 5,33 mld zł do 9,77 mld zł – podaje PFR. Zdaniem ekspertów, choć widać wzrosty, to dane nie są satysfakcjonujące. Wpływ na to może mieć załamanie zaufania do inicjatyw rządowych, zwłaszcza po sytuacji z OFE.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę ustawy w sprawie COVID-19, której celem jest m.in. przywrócenie obowiązku wykonywania badań, wynikających z przepisów art. 229 kodeksu pracy – dowiedział się serwis Prawo.pl. Chodzi o badania okresowe i badania przed rozpoczęciem pracy. Projekt jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego. Prawnicy są zdania, że to najwyższy czas.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Gdy podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku emerytalnego brakuje zaświadczeń sprzed lat, emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina ZUS. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że ktoś pracował przed 1999 rokiem.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rząd chce zwiększyć wymiar corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom laboratoriów Krajowej Administracji Skarbowej z obecnych 5 lub 9 dni do 13 dni, czyli wymiaru, jaki przysługuje członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratorium kryminalistycznym Policji albo laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma przygotować Szef KAS.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Administracja publiczna Prawo pracy

MRiPS: 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r.

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Rusza nabór wniosków do Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023. Kluby i centra integracji społecznej będą mogły aplikować o wsparcie od 20 do 120 tys. zł – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nabór ofert do konkursu na rok 2023 rozpoczyna się 26 września i potrwa do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
O przyznaniu lub odmowie prawa do subwencji w ramach tarczy finansowej rozstrzyga Polski Fundusz Rozwoju. Jednostronność oraz władczość działania PFR są charakterystyczne dla stosunków administracyjnoprawnych. Dlatego skarga przedsiębiorcy na odmowę prawa do subwencji powinna być rozpoznana przez sąd administracyjny – uważa RPO i przyłącza się do sprawy przed NSA dotyczącej odrzucenia skargi przedsiębiorcy.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Małe i średnie firmy Finanse Tarcza finansowa
W dzisiejszych czasach właściciele firm oprócz zarządzania działalnością operacyjną zmuszeni są koncentrować się na ogromnej ilości dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Do katalogu ich obowiązków należy m.in. spełnienie wszelkich wymogów prawnych jako pracodawca – pisze Marzena Filipowicz.
Marzena Filipowicz
26.09.2022
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy