Prawo.pl
Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Takie propozycje zawiera skierowany w piątek do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. ZUS będzie z nich korzystał od 1 kwietnia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą teraz wystąpić o przeliczenie swoich świadczeń. Przeliczenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W piątek, 1 kwietnia 2022 roku, płatnicy otrzymają na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2022/2023 – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Ubezpieczenia społeczne

Ważne zmiany w Kodeksie pracy dla pracowników - rodziców w 2022 r.

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Wydłużone urlopy rodzicielskie, zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach, urlop opiekuńczy – to tylko część planowanych zmian, które przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Przedstawione zmiany będą sporym wyzwaniem dla pracodawców - pisze Katarzyna Popławska, specjalista ds. kadr i płac w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars.
Katarzyna Popławska
01.04.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
W sobotę kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Z projektu wynika, że stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Likwidacji ulegnie też ulga dla klasy średniej. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2022 r.
Krzysztof Koślicki
01.04.2022
PIT Polski Ład
Pracodawcy nie mają nic przeciwko wydłużeniu okresu próbnego z obecnych 3 do 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach, gdy sprawdzane są kompetencje i kwalifikacje np. zarządcze – nawet do 9 miesięcy. Jak twierdzą, tego obecnie potrzebuje rynek pracy. Jednak zdaniem prawników, to dyskusyjne rozwiązanie, bo umowa na okres próbny jest wyjątkiem od reguły.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Od 130 zł brutto do 178 zł brutto wzrośnie od 1 maja br. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego. Takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki, który skierowany został w czwartek do konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Zarządzanie oświatą

Ruszają wypłaty trzynastej emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty
W piątek 1 kwietnia br. pierwsi seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,7 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystąpił właśnie do Ministra Sprawiedliwości alarmując, że z sądów płyną informacje, iż zabrakło funduszy na dodatki specjalne dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich i tych, którzy mają zwiększone obowiązki służbowe. Sprawa jest poważna, bo dotyczy pracy z dziećmi, które są na bakier z prawem.
Patrycja Rojek-Socha
31.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Związki zawodowe domagają się zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie, 20 proc. wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br., wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych oraz powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. MEiN odpowiada, że nie ma zgody na podwyższanie wynagrodzenia o duże kwoty bez rozmowy o pragmatyce zawodowej.
Krzysztof Sobczak
30.03.2022
Zarządzanie oświatą
Na koniec grudnia 2021 roku, w porównaniu z wrześniem ub.r., nastąpił spadek zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy na koniec roku wyniosła 895,2 tys. osób i była niższa od notowanej w końcu 3 kwartału 2021 r. o 39,5 tys. osób – podał w środę GUS. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Rynek Prawo pracy
Tylko 2 proc. spośród 400 tysięcy osób autystycznych w Polsce pracuje. Średni współczynnik ich aktywności zawodowej jest aż pięciokrotnie niższy niż średnio w UE. Tymczasem większa dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby przynieść nie tylko korzyści w postaci większego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld zł rocznie dla budżetu.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Przy okazji nowelizacji podatkowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów chce objąć składką zdrowotną prokurentów, tak jak inne osoby powołane do pełnienia funkcji, np. prezesów spółek czy członków zarządów. Przepisy w tym zakresie miałyby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Nie ma jednak pewności, czy NFZ i Ministerstwo Zdrowia nie będą próbowały pobierać składek na ubezpieczenie zdrowotne od początku br.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Spółki Polski Ład
Do 2 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje projektu nowelizacji podatkowej części Polskiego Ładu. Jedną z propozycji jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pod znakiem zapytania jest jednak zapowiadana likwidacja obowiązku podwójnego liczenia zaliczek – jest o niej mowa w uzasadnieniu, ale projekt ustawy nie zawiera uchylenia tego obowiązku.
Krzysztof Koślicki
30.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Pracodawcy powinni mieć możliwość dokonywania prewencyjnych kontroli trzeźwości swoich pracowników. Ryzyko negatywnych konsekwencji dopuszczenia do pracy kontrolera ruchu lotniczego będącego pod wpływem alkoholu jest bowiem olbrzymie. Nie ulega wątpliwości, że ochrona życia ludzkiego i zdrowia jest ważniejsza aniżeli ochrona danych osobowych.
Konert Anna Patrycja Rejnowicz
30.03.2022
Prawo karne Prawo pracy BHP RODO Prawo unijne
Przedsiębiorcy spodziewają się, że sytuacja ich firmy będzie w tym roku gorsza niż w poprzednim, ale to nie studzi planów związanych z rekrutacją. Co czwarta firma chce zatrudniać, a co piąta zrobi miejsce dla pracownika z Ukrainy – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service. W aktualnej sytuacji firmy będą jednak tak samo chętnie zatrudniać, jak i zwalniać.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2022
Rynek Prawo pracy
W grudniu 2021 r. ZUS wypłacił 337,6 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury. To prawie 9 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. – podał Zakład. Wśród osób je pobierających zdecydowanie przeważały kobiety - stanowiły 81,6 proc. ogółu. Co ciekawe, aż 47,5 proc. osób (tj. 48,9 proc. mężczyzn i 47,2 proc. kobiet), miało emeryturę wyliczoną jedynie z kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd zniósł obowiązujące obostrzenia, w tym wymóg noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, z pewnymi wyjątkami. Nie oznacza to jednak, że w firmach pracownicy będą chodzić bez maseczek i bez konieczności dezynfekcji rąk. O tym, jak wygląda organizacja pracy, decyduje pracodawca i jego indywidualna ocena sytuacji. Może więc określić wyższe standardy bezpieczeństwa niż obowiązujące wymogi.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Są nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Z danych GUS wynika, że pandemia znów skróciła średnie trwanie życia Polaków - tym razem o 8 miesięcy. Jeśli ubezpieczony zgromadził 400 000 zł kapitału, a przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, to na starych zasadach uzyska 1 957,91 zł świadczenia, a na nowych zasadach - 2 038,74 zł, czyli o około 80 zł więcej, jeśli złoży wniosek o emeryturę po 1 kwietnia 2022 r., już według nowych tablic.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus a prawo
W całym 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło, najwięcej w woj. śląskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło w 70 proc. przypadków zawierane były na okresy nie dłuższe niż 9 dni. ZUS podkreśla, że wbrew obiegowym opiniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów takich umów.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Prawo cywilne Prawo pracy

Sondaż: Uczelnie medyczne i szpitale dyskryminują kobiety

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problemem w Polsce. Najczęściej dotyka ona ratowniczki medyczne oraz lekarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. Zdaniem ankietowanych podejmowane przez pracodawcę czy uczelnię działania nie są wystarczające.
Katarzyna Redmerska
28.03.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu wdrożenie unijnych przepisów wykracza poza ramy wyznaczonego przez Wspólnotę zakresu regulacji i nakłada na firmy znaczące obciążenia. Zdaniem Pracodawców RP, wprowadza szereg dodatkowych obowiązków dla pracodawców, a niektóre z nich wykraczają poza cele określone w dyrektywach.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Wzrost liczby dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom, zwiększona liczba wniosków pracowników o zmianę organizacji pracy, więcej kategorii pracowników objętych dodatkową ochroną czy zmiany w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, utrudnią pracodawcom organizację pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Ministerstwo Finansów domyka lukę prawną i zmienia zasady opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów. Prowadzący wyłącznie działalność twórczą lub artystyczną i nie prowadzący oprócz niej innej działalności gospodarczej, będą nadal odprowadzać składkę zdrowotną od zryczałtowanej podstawy, odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Pozostali od sumy uzyskiwanych dochodów.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Dobowy wymiar czasu pracy pracowników niezbędnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych przewożących osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju, będzie mógł być wydłużony do 16 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu nie będzie mógł przekroczyć 9 godzin – przewiduje ustawa, która została właśnie opublikwana.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Rada Legislacyjna chwali zawarte w rządowym projekcie rozwiązania dotyczące pozycji kuratora sądowego i jego ochrony, w tym przewidujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym kurator uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jak również zapewniające kuratorowi – zawodowemu i społecznemu – pomoc psychologiczną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do bycia off-line – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Pracodawca nie ma jednak bezwzględnego zakazu wysłania wiadomości służbowej do pracownika po godzinach pracy, jeśli oczekuje, że ten odpowie rano, gdy przyjdzie do pracy. Pracownicy nie chcą jednak otrzymywać takich maili, bo to ich stresuje.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2022
Prawo pracy Nowe technologie
Koniec optymalizacji - od przyszłego roku składki zdrowotne zapłacą też komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych. Wynika to z opublikowanego w czwartek projektu zmian w ustawie o PIT w ramach Polskiego Ładu. Kuszące dla wielu przedsiębiorców na początku roku zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych przestanie być atrakcyjne.
Krzysztof Koślicki
25.03.2022
Ordynacja CIT PIT
Zmiany w realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy oraz wykonywanych przez ZUS przewiduje projekt nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19. Na jej podstawie dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego będzie mógł np. zgodzić się na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pod koniec lutego 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. i była niższa o 1,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Tym samym potwierdziły się szacunki Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej – podało MRiPS. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), a najwyższe - w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Rynek Prawo pracy