Prawo.pl
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracownik, który został zwolniony i wraca do pracy na...
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy na wybicie drzwi ewakuacyjnych w ścianie pożarowej...
Sebastian Kryczka
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy ZUS może uznawać zdarzenie za wypadek przy pracy?...
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPodczas zmiany roboczej firma zewnętrzna wykonująca pracę...
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracownik uległ wypadkowi przy pracy. Pracodawca sporządził...
Maciej Ambroziewicz
23.01.2017
BHP
Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponuje przekazanie urzędów pracy z...
23.01.2017
W dniu 20 stycznia w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4...
Ewa Saj
23.01.2017
BHP
Premier Beata Szydło zapowiedziała, że jeszcze w tym roku Elżbieta Rafalska, minister rodziny,...
23.01.2017
HR
Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych przy Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ...
Inny
23.01.2017
BHP
Niezachowanie przy wypowiadaniu umowy o pracę formy pisemnej nie pozbawia go skuteczności, o ile...
Masłowski Jarosław
23.01.2017
Rząd chce, aby wszystkie umowy o pracę pracownic tymczasowych w ciąży, które uległyby rozwiązaniu...
Agnieszka Rosa
23.01.2017
Zdarza się, że sytuacja życiowa zmusza pracownika do nieco wcześniejszego zakończenia kariery...
Maciej Ambroziewicz
23.01.2017
BHP
18 stycznia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.
Inny
23.01.2017
BHP
20.01.2017
BHP
MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie...
20.01.2017
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie może zadawać pytań o przyczynę zwolnienia lekarskiego. Prawo do tajemnicy w tym...
Sokołowska Anna
20.01.2017
Jakie kompetencje decydują o powodzeniu menedżera w zagranicznym środowisku biznesowym? W jaki...
Halina Guryn
20.01.2017
Oceny, czy sposób wykonywania pracy przez pracownika naraża go na szczególne obciążenia psychiczne...
Anna Sokołowska
20.01.2017
BHP
Spędzanie przed ekranem komputera wielu godzin źle wpływa na wzrok. Przyczynia się do zwiększania...
Inny
19.01.2017
BHP
Szczegółowy raport obrazujący bezpieczeństwo pracy w poszczególnych sektorach górniczych oraz...
Inny
19.01.2017
BHP
Rząd przedstawił propozycje dotyczące polskiej polityki migracyjnej – cudzoziemcy będą mogli...
19.01.2017
W tym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska będzie wnioskowała o...
PAP
19.01.2017
Nie można zastrzec kary umownej na wypadek wyrządzenia pracodawcy przez pracownika szkody wskutek...
Agnieszka Rosa
19.01.2017