07.11.2016
Ubezpieczenia społeczne
Jak sprawić, aby organizacja była FIT?Jak wyszczuplić i odpowiednio modelować procesy HRowe?W jaki...
Ewa Saj
07.11.2016
Pracownik zatrudniony w formie telepracy może świadczyć swoje usługi w dowolnym miejscu, także za...
Paweł Ziółkowski
07.11.2016
Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej...
Pietruszyńska Katarzyna
07.11.2016
Nie sposób przecenić roli, jaką w obecnej rzeczywistości gospodarczej odgrywa konkurencja. Są...
07.11.2016
W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ogranicza dopuszczalność...
Artur Paszkowski
07.11.2016
Każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników ma obowiązek pisemnego...
Kryczka Sebastian
07.11.2016
Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, jednak od 2 stycznia 2016 r. pracownik ma więcej...
07.11.2016
Pracodawcom trudno jest dotrzeć do młodego pokolenia z ofertą pracy. Na polskim rynku powstała...
07.11.2016
HR
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym...
07.11.2016
Rozwiązanie umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika bez zachowania okresu...
Latos-Miłkowska Monika
07.11.2016
Prezydent Andrzej Duda uważa za absolutnie możliwe, by od 1 października 2017 r. obowiązywał wiek...
07.11.2016
Ubezpieczenia społeczne
Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy od powodów, leżących u podstaw podjęcia decyzji o...
Kaleta Joanna
07.11.2016
Ministerstwo pracy USA ogłosiło w piątek, że w październiku przybyło 161 tys. nowych miejsc pracy,...
07.11.2016
HR
W 2017 r. i w 2019 r. przewidziano podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb...
07.11.2016
Pracownik podejmujący po raz pierwszy w swym życiu zawodowym pracę nabywa prawo do pierwszego...
Kostrzewa Magdalena Skibińska Małgorzata Masłowski Jarosław
07.11.2016
W przypadku gdy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a...
Skibińska Małgorzata
07.11.2016
Na polskim rynku pracy tzw. outsourcing pracowników nie jest regulowany szczegółowymi przepisami...
07.11.2016
W dniu 29 stycznia 2013 r. MPiPS podpisał rozporządzenie w sprawie podróży służbowych. Znalazły się...
07.11.2016
Czy młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu posiadający...
07.11.2016
Czy jak na liście obecności jest wpisanych kilku pracowników to w czasie nieobecności któregoś z...
07.11.2016
Firma zatrudnia osobę na podstawie umowy o pracę zatrudnioną na czas określony do dnia 31 stycznia...
07.11.2016
27 stycznia 2016 r. rozwiązuje się stosunek pracy i nastąpi przejście na emeryturę. Za...
07.11.2016
Pracownik (umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat) mężczyzna urodzony w październiku 1954...
Łobejko Zygmunt
07.11.2016
Czy pracownicę, która przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, ale otrzymywała...
Kostrzewa Piotr
07.11.2016
Czy w ramach umowy o pracę można wykonywać jednocześnie takie same czynności w ramach jednoosobowej...
07.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski