Dynamiczny wzrost liczby ofert na rynku pracy sprawił, że employer branding stał się jednym z...
Paulina Wiśniewska
25.07.2016
HR
Organizacja i finansowanie prac Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostaną przeniesione z...
25.07.2016
Według badania przeprowadzonego przez Confederation of British Industry (CBI), aż 69 proc....
25.07.2016
W ostatnim kwartale w Wielkiej Brytanii zanotowano największy spadek bezrobocia od ponad dekady....
25.07.2016
HR
21 lipca 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego...
Inny
25.07.2016
BHP
Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju - poinformował w...
25.07.2016
HR
Ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzystają tylko takie...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
25.07.2016
Większość Polaków narzeka na brak czasu na odpoczynek, rozwijanie zainteresowań czy podróże wynika...
25.07.2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega by nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach...
25.07.2016
W okresie wakacyjnym wielu młodych ludzi podejmuje pierwszą w życiu pracę zarobkową. Przed...
25.07.2016
Prezydencki projekt ustawy przywracający wcześniejszy wiek emerytalny został pozytywnie...
25.07.2016
Używanie przez pracownika służbowego telefonu do celów prywatnych nie jest działaniem w granicach...
Agnieszka Rosa
25.07.2016
Do końca lipca można zdecydować, czy część naszej składki na ubezpieczenie społeczne trafi do...
24.07.2016
Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika: Czy ukończenie studiów podyplomowych...
22.07.2016
BHP
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę. Poprawki mają...
22.07.2016
Ewidencja czasu pracy może być jednym, ale nie jedynym i przesądzającym dowodem obarczenia...
22.07.2016
Jak wynika z badań Work Service, możliwość podróżowania i zwiedzania świata to trzeci najczęściej...
22.07.2016
Od 1 września 2016 r. każdy pracownik przed faktycznym rozpoczęciem wykonywania czynności...
22.07.2016
Połączenie technologii informatycznych z mechanizmami znanymi z psychologii oraz elementami...
22.07.2016
Rozporządzeniem z dnia 8 lipca 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zmienił rozporządzenie...
Jarosław Zasada
22.07.2016
BHP
Szkoły zawodowe nie powinny przysparzać bezrobotnych. Aby to zmienić, muszą one blisko...
22.07.2016
HR
Niewłaściwa organizacja pracy, wady konstrukcyjne i techniczne oraz brak odpowiednich zabezpieczeń...
Inny
22.07.2016
BHP
Obywatelski projekt zmian w ustawie emerytalnej, umożliwiający przechodzenie na emeryturę po 40...
22.07.2016
Ubezpieczenia społeczne
To nieprawda, że aby znaleźć pracę musisz całymi dniami wysyłać CV, chodzić po siedzibach firm czy...
22.07.2016
HR
W Polsce nadal wielu pracodawców nie docenia obszarów zarządzania związanych z psychologią pracy....
Małgorzata Rzewuska
22.07.2016
HR
MON chce zapisać podwyżki dla pracowników cywilnych w zatwierdzanym przez rząd dokumencie nt....
21.07.2016
Oszacowanie skutków zaproponowanej w prezydenckim projekcie reformy obniżającej wiek emerytalny...
21.07.2016
Ubezpieczenia społeczne
Ponad 4,8 tys. spośród ok. 32 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zadeklarowało chęć...
21.07.2016
Rząd pozytywnie ocenił prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65...
21.07.2016
Zarówno NSZZ Solidarność, jak i OPZZ skrytykowali nowy projekt złożony przez grupę posłów PiS ,...
Paulina Wiśniewska
21.07.2016