1. Pracownicy
Pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z transportem ręcznym indywidualnym i zbiorowym powinni mieć ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, stwierdzony ważnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku związanym z ręcznym transportem, powinni być przeszkoleni wstępnie, podczas instruktażu ogólnego i stanowiskowego oraz okresowo w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem prac transportowych na otwartej przestrzeni, w magazynach, a także związanych z innym lokalnym miejscem pracy, np. na budowie.
2. Charakterystyka pracy
Prace związane z transportem ręcznym wykonywane są w magazynach, innych pomieszczeniach oraz na otwartej przestrzeni, z użyciem podręcznego sprzętu ułatwiającego transport ręczny. Prace te wymagają znacznego wysiłku fizycznego.

Zobacz także: Zasady doboru środków ochrony indywidualnej>>

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

3. Podstawowe zagrożenia
Przy pracach związanych z transportem ręcznym, indywidualnym i zbiorowym, występują zagrożenia związane z charakterem pracy i miejscem pracy. Pracownicy są narażeni na upadek z wysokości, upadek na tym samym poziomie, jak również na urazy i choroby związane z pracą na otwartej przestrzeni, w zmiennych warunkach atmosferycznych. W przypadku współpracy ze sprzętem mechanicznym, pracownicy narażeni są na urazy związane z pracą tego sprzętu. W pracy zatrudnionych w transporcie ręcznym pracowników występują również zagrożenia wypadkowe i chorobowe związane z przeciążeniem, monotonią pracy, wymuszoną pozycją ciała.
4. Niebezpieczne czynniki
Pracownicy narażeni są głównie na niebezpieczne działanie czynników fizycznych, takich jak hałas i wibracja, ale mogą być też narażeni na inne czynniki występujące w miejscu pracy, np. czynniki chemiczne w magazynie chemicznym, oraz związane z charakterem pracy, np. transport pojemników z substancjami lub preparatami chemicznymi.

Zobacz także: Ergonomia w transporcie ręcznym pozwoli uniknąć problemów zdrowotnych>>