5 czerwca br. pod hasłem "Budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę" rozpoczną się w Genewie dwutygodniowe obrady 106 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, w której weźmie udział kilka tysięcy przedstawicieli rządów, związków zawodowych i pracodawców z krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Międzynarodowa Konferencja Pracy, nazywana często międzynarodowym parlamentem pracy, zbiera się od 1919 r. i podejmuje decyzje dotyczące programu, kierunków działań i kwestii organizacyjnych MOP. W tym roku obok sesji plenarnej, w trakcie której będzie omawiany raport Dyrektora Generalnego MOP Guya Rydera, delegaci będą pracować w komitetach technicznych:

a) ds. stosowania konwencji i zaleceń,

b) ds. migracji zarobkowej,

c) ds. godnej pracy na rzecz pokoju i zdolności odbudowy: Rewizja Zalecenia nr 71 dotyczącego zatrudnienia w okresie przechodzenia od wojny do pokoju,

d) ds. dyskusji okresowej na temat celu strategicznego – fundamentalnych zasad i praw w pracy zgodnie z Deklaracją MOP dotyczącą sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji.

Ponadto będą omawiane kwestie związane z budżetem MOP oraz uchyleniem niektórych konwencji MOP (4, 15, 28, 41, 60 i 67).

W trakcie Konferencji odbędzie się także "Światowy Szczyt Pracy" z udziałem ekspertów, który w tym roku będzie poświęcony pracy kobiet (15 czerwca).

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z 2.06.2017 r.