Raport ze wspólnej analizy obejmuje trzy większe badania europejskie i oferuje dogłębny obraz tego, w jaki sposób zarządza się bezpieczeństwem i zdrowiem w europejskich miejscach pracy.

Najnowsze sprawozdanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia kluczowe ustalenia ze wspólnej analizy drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2), przeprowadzonego przez EU-OSHA, modułu ad hoc badania aktywności ekonomicznej ludności 2013 (LFS) Eurostatu dotyczącego wypadków w pracy i innych związanych z pracą problemów zdrowotnych i szóstego europejskiego badania warunków pracy (EWCS) przeprowadzonego przez Eurofound.

Celem jest uzyskanie kompleksowego przeglądu stanu BHP w Europie przez zestawienie z jednej strony punktu widzenia przedsiębiorstw na temat zarządzania zagrożeniami i świadomości na temat zagrożeń oraz – z drugiej strony – punktu widzenia pracowników na temat narażenia na zagrożenia i wyników w zakresie BHP.

Ustalenia z tych badań mają na celu wsparcie decydentów, pracodawców i pracowników oraz osób zawodowo zajmujących się BHP w ich staraniach na rzecz tworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z 29.05.2017 r.