27 stycznia 2016 r. rozwiązuje się stosunek pracy i nastąpi przejście na emeryturę. Za...
07.11.2016
Pracownik (umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat) mężczyzna urodzony w październiku 1954...
Łobejko Zygmunt
07.11.2016
Czy pracownicę, która przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, ale otrzymywała...
Kostrzewa Piotr
07.11.2016
Czy w ramach umowy o pracę można wykonywać jednocześnie takie same czynności w ramach jednoosobowej...
07.11.2016
Pracodawca jest jednostką budżetową. 22 lutego 2016 r. weszły nowe przepisy dotyczące zawierania i...
Tomaszewska Barbara
07.11.2016
Czy na skierowaniu na badania okresowe dla Dyrektora Zakładu, kierującego osobowym samochodem...
07.11.2016
Pracownikowi, który jest zatrudniony na stanowisku kierownika i odbywa podróże służbowe kilka razy...
Ambroziewicz Maciej
07.11.2016
Czy pracownica pracująca w dwóch zakładach pracy na podstawie umów na czas nieokreślony może...
07.11.2016
Czy do granicznej podstawy emerytalno-rentowej należy wliczać kwoty wypłaconych przez zakład pracy:...
07.11.2016
Czy zwolnienia na poszukiwanie pracy pracodawca udziela na wniosek pracownika, czy powinien...
07.11.2016
W odniesieniu doniektórych kategorii wypadków przy pracy na pracodawcy spoczywaobowiązek...
Maciej Ambroziewicz
07.11.2016
BHP
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech. Na stałe mieszka w...
07.11.2016
Czy premia uznaniowa dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym jest oskładkowana?
07.11.2016
Czy pracownik zobowiązany jest powiadomić pracodawcę o przyznaniu przez ZUS i pobieraniu...
Łobejko Zygmunt
07.11.2016
Ojcowie coraz częściej korzystają z przysługujących im 2-tygodniowych urlopów ojcowskich. Dowiedz...
Masłowski Jarosław
07.11.2016
Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego w terminie innym niż ten, o który...
Skibińska Małgorzata
07.11.2016
Czy zwolnienie ze szpitala na chore dziecko przerywa urlop rodzicielski matki?
Tomaszewska Barbara
07.11.2016
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jednocześnie w dwóch firmach zachorował.
07.11.2016
Czy ustne poinformowanie kierownika przez pracownicę o chęci wzięcia urlopu wychowawczego chroni ją...
07.11.2016
Pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Miał prawo do 26 dni...
07.11.2016
Czy jeśli pracownik zadeklaruje wykorzystywanie opieki zgodnie z art.188 k.p. w godzinach, to...
Prawo.pl
07.11.2016
Pracownica w ciąży zwolniła się na badania lekarskie po 4 godzinach pracy (obowiązuje ją 8-godzinny...
07.11.2016
Czy jest obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli zatrudnionych jest...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Przez jaki czas należy przechowywać dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników: akta osobowe,...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
W związku w awarią na projekcie, pracodawca przekierował pracowników w trybie pilnym z jednego...
Kaleta Joanna
07.11.2016
Czy roczny limit godzin nadliczbowych ustalony w wewnętrznym regulaminie pracy na 376 - to...
07.11.2016
1) Czy pracownica może korzystać z urlopu rodzicielskiego razem z pracownikiem ojcem?
07.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski