Zgodnie z przepisami ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m. in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat i innym chorym członkiem rodziny.

Aktualnie maksymalny okres zasiłku opiekuńczego wynosi:
•    60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14, albo
•    14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Po nowelizacji przepisów maksymalny okres zasiłku opiekuńczego wynosiłby:
•    60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14 (bez zmian),
•    30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku ponad 14 lat do ukończenia 18 lat (nowość),
•    14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny (bez zmian).

Czytaj również: Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 roku będzie wyższe >>

Projekt przewiduje również, że w przypadku, gdy opieka będzie sprawowana wyłącznie nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym pomiędzy 14 a 18 rokiem życia i innymi chorymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Czytaj również: Rodzic niepełnosprawnego dziecka będzie mógł pracować zdalnie >>

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje opisywane zmiany, został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2017 roku. Na początku stycznia projektem zajmie się Komisja Prawnicza. W projekcie zaplanowano, że ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2018 roku. Należy się więc spodziewać, że wkrótce projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i jeszcze w styczniu trafi do Sejmu.