Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych....
08.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 8,7 proc. - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny Pracy...
07.02.2017
HR
Czy pracownik, którego małżonek nie pracuje, ma opłacane składki KRUS, może korzystać z urlopu...
07.02.2017
Czy na podstawie art. 142 Kodeksu pracy z 26.06.1974 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – k.p....
07.02.2017
Jak należy wypełniać w świadectwie pracy ust. 5 pkt 5, dotyczący urlopu wychowawczego,...
07.02.2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...
07.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Dobrze byłoby, gdyby przedszkola, szczególnie dla dzieci do trzech lat, powstawały w dużych...
07.02.2017
Związki zawodowe i pracodawcy mają odmienne zdanie na temat prezydenckiego projektu zmian w...
07.02.2017

Legitymacja emerycka po liftingu

Ubezpieczenia społeczne
Od początku lutego każdy, kto przechodzi na świadczenie z ZUS, otrzymuje nową legitymację...
PAP
07.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągają przychód z firmy nieprzekraczający 50...
Agnieszka Rosa
07.02.2017
Prawidłowe rozmieszczenie ładunku na środku transportowym zapewni bezpieczne warunki przewozu i...
Krzysztof Zamajtys
07.02.2017
BHP
W specjalnym programie Polskiej Inspekcji Pracy pracodawcy mogą zbadać skalę stresu zawodowego...
06.02.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy przejścia ewakuacyjne (nie drogi, nie wyjścia) można...
Roman Majer
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy można uznać za wypadek przy pracy uraz kolana...
Sebastian Kryczka
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPPrzy jakich pochyłościach można operować wózkiem...
Krzysztof Zamajtys
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy pracodawca ma prawo do innego nazewnictwa stanowisk...
Grzegorz Łyjak
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPPracownicy pracujący z substancjami chemicznymi...
Grzegorz Łyjak
06.02.2017
BHP
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Urzędu Dozoru Technicznego w latach...
PAP
06.02.2017
BHP
Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe...
06.02.2017
Na 27 kwietnia Sąd Apelacyjny w Katowicach wyznaczył termin posiedzenia organizacyjnego przed...
PAP
06.02.2017
BHP
Konieczność zakupu nowej pary okularów korekcyjnych nie musi wynikać jedynie z osłabienia wzroku,...
Prawo.pl
06.02.2017
To duże, nowoczesne firmy produkcyjne napędzały koniunkturę na rynku pracy w 2016 r., zwiększając...
06.02.2017
HR
Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy może we własnym zakresie, oraz...
Jarosław Zasada
06.02.2017
BHP
1 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy...
Jarosław Zasada
06.02.2017
BHP
Państwowa Inspekcja Pracy uprzedza, że firmy będą musiały zamieniać zlecenia w umowy o pracę i...
06.02.2017
Aktywność zawodowa Polek jest niska. Mogłaby wzrosnąć, gdyby w życie weszły rozwiązania pomagające...
05.02.2017
HR
Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie...
03.02.2017
Warunki na rynku pracy dyktują kandydaci, którzy mogą liczyć na rosnące wynagrodzenia i pewne...
03.02.2017
HR
Innych danych, niż te 8 wymienionych, pracodawca może żądać tylko wtedy, jeżeli obowiązek ich...
03.02.2017
ZUS coraz częściej kwestionuje kontrakty, a firmy żądają zwrotu zapłaconych składek od wykonawcy -...
03.02.2017
Ubezpieczenia społeczne