W Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS opublikowane zostały nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Wzory są pomocnym narzędziem dla pracodawców i pracowników. Na liście są:

 

 

Czytaj też: Wydanie świadectwa pracy - zmiany w 2019 roku >

Zobacz komentarz praktyczny: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy - zmiany od 4 maja 2019 r.

 

 

POLECAMY