FOR zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa niefinansowe to serce polskiej gospodarki. - To tam powstaje ponad 70 proc. polskiego PKB. Przeciętnie osoba pracująca w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku miesięcznie produkowała dobra i usługi o wartości ponad 9,7 tys. zł, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie netto wyniosło 3,1 tys. zł. - czytamy w opracowaniu.

 

Podatki to ponad 4 tys. zł.

Z raportu wynika, że ponad 4,1 tys. zł to łączne miesięczne obciążenie podatkami i składkami w przeliczeniu na jednego pracującego. W tym 2,2 tys. zł stanowiły podatki dochodowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne. - Do tego jeszcze należy doliczyć niewliczane do wartości dodanej podatki pośrednie – VAT i akcyzę, które w przeliczeniu na pracującego wyniosły 1,9 tys. zł. - podkreślono.

Zobacz: Dokonywanie potrąceń z umów zleceń od 1 stycznia 2019 r. >

 


Forum przypomniało, że dochody osób zatrudnionych są obciążone przeciętnie 40 proc. podatków (PIT) i składek (NFZ, ZUS). - Przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 4,5 tys. zł faktyczny koszt dla pracodawcy wynosi 5,4 tys. zł, natomiast pracownik netto otrzymuje 3,1 tys. zł. - oszacowano.

Zobacz: Jak obliczyć wynagrodzenie netto? >

FOR oszacowało, że wynagrodzenie właścicieli za wniesiony kapitał, poniesione ryzyko oraz sam pomysł na biznes to 1,7 tys. zł. Z kolei amortyzacja, czyli koszty związane ze zużyciem wykorzystanych w produkcji maszyn, urządzeń czy budynków to 1,4 tys. - 1,3 tys. zł to szereg mniejszych pozycji nie podlegających odrębnemu opracowaniu i publikacji przez GUS, obejmujących m.in. zmianę zapasów czy pozostałe podatki i opłaty - czytamy w raporcie.

Zobacz: Outsourcing vs. umowa o pracę - analiza opłacalności >

Nie masz dostępu do tego materiału? Sprawdź, jak go uzyskać >

W raporcie wskazano, że dochody osób prowadzących działalność gospodarczą są obciążone 19 proc. podatkiem PIT oraz ryczałtowymi miesięcznymi składkami ZUS w wysokości ok. 1 tys. zł. - Dochody ze spółek kapitałowych są obciążone podwójnie. Najpierw na poziomie firmy 19 proc. podatkiem CIT, a później, po wypłacie zysków właścicielowi, podatkiem PIT. W przypadku polskich właścicieli jest to najczęściej 19 proc., co łącznie daje 34 proc. podatku. Właściciele zagraniczni płacą podatek dochody według krajowych stawek - napisano.

Zobacz: Koszty podatkowe z tytułu zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej >

- Podział wartości dodanej między pracujących, właścicieli i państwo wzbudza emocje, ale trzeba pamiętać, że najważniejszym źródłem różnic w płacach netto między krajami są różnice w wydajności pracy. Ostatecznie największy wpływ na wynagrodzenie pracujących ma wartość dóbr i usług, które wytwarzają i to dlatego tak ważne są reformy podnoszące wydajność pracy - stwierdzają autorzy analizy.

 

W raporcie zwrócono uwagę, że z ekonomicznego punktu widzenia podatek VAT i akcyza w ostatecznym rozrachunku obciążają konsumentów (poza pracującymi w przedsiębiorstwach są nimi emeryci i renciści, rolnicy, pracownicy budżetówki), choć formalnie odprowadza je przedsiębiorstwo. Pieniądze z podatków przede wszystkim idą na największe wydatki państwa: emerytury i renty (30 proc. wydatków), edukację (11 proc. ) i ochronę zdrowia (11 proc.).

Czytaj też: Ponad 23 tys. wniosków o ponowne przeliczenie emerytury kobiet z rocznika 1953 >>>