Z badania wynika, że dla 70 proc. małych przedsiębiorców miesięczne obciążenia wynikające z prowadzonej działalności nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania firmy. Dla większości badanych stanowią od 10 proc. aż do 30 proc. miesięcznych zarobków małych przedsiębiorstw. Ponad połowa badanych uważa, że składki ZUS powinny być dobrowolne, a co piąty jest za wprowadzeniem dobrowolności dla tych, którzy z działalności gospodarczej nie osiągają poziomu średniego wynagrodzenia w Polsce.

Zobacz: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy - zmiany od 4 maja 2019 r. >

Co z emeryturą?

Prezes WEI Tomasz Wróblewski w rozmowie z Prawo.pl zwraca uwagę, że w kwestii emerytury każdy powinien bardziej zadbać o siebie. - Rynek wypracowuje tutaj szereg możliwości. Prywatne firmy oferują ubezpieczenia emerytalne. Rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę jest to w Nowej Zelandii. Wprowadzono tam emeryturę obywatelską w wysokości ok. 1 tys. nowozelandzkich dolarów. Ona jest stosunkowo niska i większość mieszkańców potrafi jednak oszczędzać na przyszłość np. w prywatnych funduszach. Jest w stanie się zabezpieczyć - mówi.

 


 

Projekt w Sejmie

Kukiz'15 złożył projekt zakładający dobrowolność opłacania składek emerytalnej i rentowej dla przedsiębiorców. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15), składając projekt, powołał się na dane ZUS na koniec 2018 roku, według których 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł, z tego firmy niezatrudniające pracowników, czyli ok. 300 tys. podmiotów, jest zadłużonych na ok. 5 mld zł. "To pokazuje olbrzymią skalę problemów i tego w jaki sposób tłamszony jest rozwój polskich drobnych przedsiębiorców" - powiedział Tyszka.

Według raportu za szczególnie dotkliwe, mali przedsiębiorcy uważają składki emerytalną (54 proc.) i składkę zdrowotną (45 proc.). Z kolei za zbędne respondenci uznają składkę na Fundusz Pracy (72 proc.). Przeszło połowa uważa, że obowiązujące składki rentowe i wypadkowe ZUS nie są wystarczające, by pokryć ewentualne koszty związane z niezdolnością do pracy. Dlatego gdyby istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie małych przedsiębiorców wybrałoby komercyjne ubezpieczenia.

Już obecnie ponad 30 proc. małych przedsiębiorców posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie na życie, a dwie trzecie badanych posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie NNW.

 

Z badania wynika, że mali przedsiębiorcy wskazali także zmiany, których należy dokonać w pierwszej kolejności w celu polepszenia warunków działalności gospodarczej. Chodzi o zmniejszenie podatku, dalsze upraszczanie procedur dla małych i średnich przedsiębiorców, obniżenie obowiązkowych składek na ZUS.

Badanie przeprowadzono metodą CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie firm, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Respondentom zadano szczegółowe pytania odnoszące się do uciążliwości obciążeń fiskalnych, opinii nt. składek ZUS, preferencji ubezpieczenia oraz barier w zatrudnianiu pracowników i oczekiwanego przez przedsiębiorców kierunku zmian.

Czytaj też: Rząd chce zniesienia limitu 30-krotności w PPK >>>