Zaprezentowany projekt (nr druku 3410) wpłynął już do sejmu (7 maja w późnych godzinach wieczornych) i dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, jakie zmiany szykuje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii na 54 dni przed wejściem w życie obowiązku ustawy dla największych podmiotów zatrudniających. Kolejną ciekawostką jest fakt, że projekt nowelizacji ustawy o PPK został przedłożony przez resort przedsiębiorczości, a nie resort finansów (pierwotnym sprawozdawcą było ministerstwo finansów) lub resort pracy, który uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK. Co ciekawe projekt został złożony jako rządowy, a to oznacza, że powinien przejść proces konsultacji społecznych. Wprawdzie w uzasadnieniu jest informacja, że projekt został skonsultowany, ale odnosi się to do konsultacji ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a nie dużej nowelizacji ustawy o PPK.

Zobacz: Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy? >

30-krotność w PPK

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o PPK przewiduje zniesienie limitu 30-krotności w przypadku dokonywania wpłat do PPK. Jest to nowelizacja potrzebna, o której pisałem już przed kilkoma miesiącami, należy jednak podkreślić, że prawo powinno być pisane przez racjonalnego i myślącego o konsekwencjach swoich zmian ustawodawcę. Zniesienie limitu 30 krotności spowoduje zwiększenie limitu wpłat do PPK, bowiem od całego wynagrodzenia będziemy pobierali wpłaty do PPK, a nie jak jest to obecnie zapisane w projekcie ustawy, do limitu niespełna 143 tysięcy zł (w 2019 roku).

 

 

Taka zmiana powinna zostać wprowadzona, żeby nie utrudniać pracodawcom i pracownikom weryfikacji, szczególnie w przypadku osób zatrudnionych na wielu umowach, kiedy i u którego pracodawcy został już przekroczony wspomniany limit. Z drugiej strony taka zmiana powinna zostać wprowadzona od nowego roku kalendarzowego, bowiem budżety pracodawców są już dawno zamknięte na rok 2019 i niekiedy bardzo trudne będzie znalezienie dodatkowych środków na sfinansowanie PPK wśród najlepiej zarabiających osób.

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Nowa kategoria osób zatrudnionych

Kolejną zmianą przewidzianą w projekcie tej ustawy jest wprowadzenie (de facto czysto księgowej kategorii) nowej kategorii osób zatrudnionych. Pracownicy, zleceniobiorcy (i inne osoby mogące przystąpić do PPK) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego zostaną zapisane do PPK, co spowoduje, że na starcie programu wzrośnie poziom partycypacji w PPK. Jest to czysto teoretyczne zapisanie takich osób do PPK, bowiem osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński nie otrzymują wynagrodzenia, które stanowi podstawę do naliczania wpłat do PPK. Takie osoby po powrocie z urlopu wychowawczego lub po powrocie z macierzyńskiego będą miały możliwość podjęcia decyzji o pozostaniu bądź wypisaniu się z PPK. Przez dłuższy czas będą jednak w statystykach jako uczestnicy PPK, dzięki czemu rząd będzie mógł pochwalić się dodatkowymi tysiącami uczestników planów kapitałowych, niekoniecznie podkreślając, że są to osoby z pustymi rachunkami.

Zobacz: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy - zmiany od 4 maja 2019 r. >

Milionowy limit wpłat

Nowelizacja przewiduje w jednym z artykułów wprowadzenie limitu wpłat dokonywanych do PPK na poziomie 1 miliona dolarów. Jest to o tyle dziwna i intrygująca nowelizacja, bowiem nikt nigdy nie podnosił takiej potrzeby zmian i konieczności tworzenia granicy wpłat dla najbogatszych. W ustawie o PPK jest wiele innych i koniecznych do znowelizowania przepisów, w związku z tym odnoszę wrażenie powinniśmy się skupić na zupełnie innych przepisach, które można poprawić.

 


Półroczna weryfikacja zwolnienia z PPK ze względu na prowadzone PPE

Nowelizacja ustawy o PPK przewiduje jeszcze jedną istotną zmianę dla tych pracodawców, którzy zdecydowali się tworzyć (bądź od dawna prowadzą) PPE na poziomie 25% partycypacji przy składce podstawowej w wysokości 3,5%. Dla tych pracodawców pojawi się obowiązek weryfikowania poziomu partycypacji co pół roku (na dzień 1 stycznia i 1 lipca), czy nadal przysługuje im zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK. Systemowo jest to dobry przepis, bowiem ustawa w dzisiejszym kształcie nie była precyzyjna do końca, jak i kiedy należy badać poziom partycypacji w PPE który zwalnia z PPK.

Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? >