Od początku 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł. Z danych GUS wynika, że 1,5 mln Polaków zarabia najniższą pensję krajową. W 2018 r. było to 2100 zł, przy minimalnej stawce 13,7 zł.

Po wejściu minimalnej stawki godzinowej m.in. NSZZ "Solidarność" oraz Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęli kampanię, która miała zapobiegać próbom obchodzenia przepisów w tej sprawie.

Zobacz: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy - zmiany od 4 maja 2019 r. >

 

PIP ze stosowaniem stawki godzinowej nie jest źle

Z danych, do których dotarło Prawo.pl wynika, że w 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 14 tys. kontroli ukierunkowanych na ustalenie skali przestrzegania obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Stwierdzili, że znacząca większość kontrolowanych prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej. - Skontrolowane firmy przestrzegały zarówno obowiązków o charakterze formalnym, np. dotyczące treści umów, dokumentacji na temat liczby godzin wykonywania zlecenia, jak i dokonywały wypłaty wynagrodzenia w stosownej wysokości - czytamy w raporcie. - Natomiast podmioty, w których podczas kontroli stwierdzano naruszenia, najczęściej wskazywały na nieznajomość przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej jako przyczynę nieprawidłowości. Nieprawidłowości były również skutkiem niewłaściwej interpretacji przepisów lub pomyłek osób zajmujących się rozliczaniem umów - dodano.

Problem niezapewniania wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej „co najmniej raz w miesiącu” dotyczy głównie pierwszego miesiąca obowiązywania umowy (przy umowie obowiązującej np. od pierwszego dnia danego miesiąca, pierwsza wypłata najczęściej ma miejsce ok. dziesiątego dnia następnego miesiąca).

 

 

Niektórzy pracodawcy wciąż próbują obchodzić przepisy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zaznaczył, że sprawa dotyczy także cudzoziemców, którzy najczęściej skarżą się na niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej lub w ogóle pieniędzy za pracę.  - W związku z tym kontrole muszą tutaj trwać, pracodawca musi to naprawić. Pracodawcy w skład stawki godzinowej wliczają również wypożyczenie odzieży roboczej, czego nie można robić. W tej sytuacji pracodawca musi uzupełnić płacę do minimalnej stawki godzinowej - mówił.

Rzecznik NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski podkreśla w rozmowie z Prawo.pl, że praktyki wliczania do stawki godzinowej opłat za odzież roboczą jest niedopuszczalne. - Pracodawcy w większości to porządni ludzie, którzy nie chcą kombinować. Zawsze jednak zdarza się margines tych, którzy zatrudniają na czarno, oszukują. Wielu nie powinno się w ogóle zajmować biznesem - mówi. - Stawka godzinowa generalnie co do zasady działa. Ogromna większość pracodawców stosują ją. W przypadku nieprawidłowości nie ma innej drogi jak zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy, która ma obowiązek sprawdzać takie i podejmować interwencje - dodaje.

 


Kontrole PIP w 2018 r. wykazały nieprawidłowości, m.in. naruszenia art. 8b ust. 1-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, polegające na niezapewnianiu ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi w sposób ustalony w zawartej umowie zlecenia (lub informacji zleceniodawcy) i/lub niezapewnianiu przedstawiania przez zleceniobiorcę informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usług), gdy strony nie ustaliły w umowie sposobu ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia.

Ponadto naruszenia dotyczyły przepisu art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Polegało to na ustalaniu w umowach terminu wypłaty wynagrodzenia niezapewniającego wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu lub wypłacaniu wynagrodzenia za wykonywanie zlecenia (świadczenie usług) w terminach niezapewniających wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu.

Czytaj też: Trzynasta emerytura także dla 44 tys. osób ze świadczeniem "Mama 4 plus" >>>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Do końca maja I rata odpisu na ZFŚS >

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - od 2019 roku nowy obowiązek informowania pracowników >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Tu go uzyskasz >