Dzięki kontrolom (w pierwszym kwartale tego roku) tylko na Dolnym Śląsku wróciło do ZUS ponad pół miliona złotych. W tym czasie po kontroli 14 980 zwolnień lekarskich 279 osób zostało pozbawionych zasiłku w wyniku niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego a 500 osobom lekarze orzecznicy skrócili zwolnienia uznając je za zdolne do pracy.

- Efektywniejsze kontrole są efektem tego, że od grudnia ubiegłego roku lekarze wystawiają zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Nawet krótkie zwolnienia są od razu widoczne w naszym systemie, dzięki czemu możemy szybciej skontrolować te, które budzą nasze wątpliwości – podkreśliła Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

 

Reforma zwolnień

Działający od grudnia system e-zwolnień pozwala pracownikom ZUS na bieżąco śledzić trendy w zakresie zachorowalności mieszkańców naszego regionu. - Są pewne standardy czasu trwania schorzeń i w oparciu o nie weryfikowana jest długość zwolnienia. Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy albo zwolnień długoterminowych, a także osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnienia nieprawidłowo - wyjaśnia ZUS.

Kontrole są prowadzone także u pacjentów lekarzy wystawiających duża liczbę zwolnień. Część zwolnień ZUS typuje do kontroli losowo, więc każde może być sprawdzone.

 

 

Pracodawcy również mogą kontrolować


- Proszę także pamiętać, że nie tylko my kontrolujemy zwolnienia. Ma do tego prawo każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 osób. Upoważnieni pracownicy firmy mogą przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia, czyli w czasie wizyty w domu pracownika sprawdzić, w jaki sposób wykorzystuje on swoje zwolnienie lekarskie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.  
 
Pracodawca może się także zwrócić o przeprowadzenie kontroli do ZUS - wtedy to urzędnik przeprowadzi kontrolę i zawiadomi pracodawcę o jej wynikach. Jeżeli stwierdzi w trakcie kontroli, że pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem to zostanie on pozbawiony prawa do zasiłku za cały okres, na który wystawione jest eZLA.  Wystawione zwolnienie może także skontrolować (dokumentację) lekarz orzecznik i w razie wątpliwości zaprosić chorego na badanie kontrolne do ZUS. 

Czytaj też: SN: Prokurator obciążona nadmiernie pracą zagrożona wydaleniem z zawodu >>>