Prawo.pl
Mimo że liczba osób bez pracy wciąż spada, to widać już pewne symptomy stabilizacji na rynku pracy...
Monika Fedorczuk
07.11.2018
Prawo pracy
Prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku zmieni się katalog danych, których pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy. Firmy będą musiały w bardzo krótkim czasie przygotować nowe kwestionariusze osobowe. Trzeba z nich usunąć m.in. pole na miejsce zamieszkania.
Agnieszka Matłacz
07.11.2018
Prawo pracy RODO

Minimalna emerytura wzrośnie do 1100 zł

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
O ponad 70 zł wzrośnie w przyszłym roku najniższa emerytura. Minister Rafalska zapowiedziała też...
Prawo.pl
07.11.2018
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Nowa dyrektywa nie przewiduje rewolucji w zasadach zatrudnienia, ale konsekwencją wprowadzonych zmian mogą być trudności w delegowaniu pracowników. Wysłanie pracownika za granicę będzie przede wszystkim droższe i ograniczone czasowo.
Karolina Serwańska
07.11.2018
Prawo pracy
Do Sądu Najwyższy wpłynęło pytanie dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Sąd okręgowy zapytał na czym ma polegać przeważająca działalność handlowa. Terminu rozprawy jeszcze nie ustalono.
Prawo.pl
07.11.2018
Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Od stycznia 2019 r. policjanci mają otrzymać średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł. MSWiA proponuje kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeciętnie o 253 zł na etat. A za służbę 11 listopada będzie nagroda - tysiąc złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2018
Policja
Trybunał Sprawiedliwości UE stanął na stanowisku, że pracownik nie może automatycznie tracić przysługującego mu płatnego urlopu, a w związku z tym prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jedynie dlatego, że nie złożył wniosku urlopowego w trakcie zatrudnienia.
Agnieszka Matłacz
06.11.2018
Prawo pracy

RODO: 168 ustaw do zmiany dla wdrożenia unijnych przepisów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO
Zmiany w 168 innych ustawach przewiduje projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia RODO. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, które koordynuje te prace, Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który przygotował tak kompleksowe przepisy.
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO
Kategoryczny zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych dla związków zawodowych oraz konieczność uzyskania zgody pracowników na założenie kamer w pomieszczeniach sanitarnych - to zmiany, które niebawem trafią do Kodeksu pracy.
Agnieszka Matłacz
06.11.2018
Prawo pracy RODO
Niespodziewany dzień wolny 12 listopada, wprowadzany w ostatniej chwili, komplikuje życie przedsiębiorcom. Sklepy ustalają dwa różne grafiki, bo wciąż nie wiadomo, czy będą pracować. W zawieszeniu są również firmy transportowe, bo mimo że kierowcy będą mogli tego dnia pracować, to nie wiadomo, czy będą mieli gdzie zawieźć umówione na ten dzień dostawy.
Agnieszka Matłacz
06.11.2018
Prawo pracy
Pierwsza kopia dokumentacji medycznej pacjenta ma być mu wydana za darmo, wprowadzony zostanie zakaz monitorowania pomieszczeń zakładowych organizacji związkowych, a straszenie przedsiębiorców zawiadomieniem o naruszeniu przez nich przepisów, jeśli nie zapłacą określonej sumy lub czegoś nie kupią, będzie przestępstwem
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
RODO
Jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, któremu wygasł stosunek pracy, nie otrzymał propozycji zatrudnienia, to organ musi wydać decyzję - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że w decyzji trzeba podać przyczyny takiego zaniechania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Zbliżający się Brexit znacząco wpływa na decyzje o wyjazdach zarobkowych Polaków. Zaczynają omijać Wielką Brytanię, a coraz częściej wybierają kraje skandynawskie. Po raz pierwszy w trójce najpopularniejszych kierunków migracji zarobkowej pojawiła się Szwecja. Najczęstszy wybór to jednak wciąż Niemcy.
Agnieszka Matłacz
05.11.2018
Domowe finanse Prawo pracy
Koniec roku już blisko, a firmy i pracownicy wciąż nie wiedzą, jakie składki na ubezpieczenie społeczne zapłacą w przyszłym roku. – To nie buduje zaufania do państwa – napisali we wspólnym oświadczeniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Agnieszka Matłacz
05.11.2018
Prawo pracy
Studenci i doktoranci muszą odbyć szkolenie BHP. Czasem obowiązek ten dotyczy również osób, które...
Monika Sewastianowicz
05.11.2018
BHP Szkolnictwo wyższe
Osoby zobowiązane do składania oświadczeń oczywiście je złożą, ale z pełną świadomością, iż od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za działania osób, na które nie mają żadnego wpływu. I bez jakiegokolwiek zawinienia mogą być pociągani z tego tytułu do drastycznej odpowiedzialności służbowej
Leszek Rymarowicz
05.11.2018
Prawo pracy
Choć policjant grał w turnieju piłkarskim o puchar komendanta powiatowego policji, to aktywność taka nie miała związku ze służbą. Kontuzjowany policjant nie otrzyma odszkodowania – stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.
Robert Horbaczewski
05.11.2018
Prawo pracy BHP
Pracujemy nad regulacjami dotyczącymi szczepień dla cudzoziemców, którzy na dłużej przyjeżdżają do Polski - poinformował w niedzielę główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Jego zdaniem odra, którą zostały zarażone dzieci na Mazowszu została "zawleczona z zagranicy".
Krzysztof Sobczak
04.11.2018
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Osoba, która przebywała na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudniona była na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności miała prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, gdyż nie kontynuowała działalności zarobkowej - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany do projektu ustawy ws. utworzenia Agencji Badań Medycznych. M.in. zamiast specjalnych zasad wynagradzania kadry kierowniczej, autorzy postanowili wrócić do zasad ogólnych, tzn. według ustawy kominowej.
Prawo.pl
03.11.2018
Finansowanie zdrowia

Pracodawcy nie chcą wolnego 12 listopada

Prawo pracy Prawo gospodarcze
Organizacje pracodawców protestują przeciwko ustanawianiu dnia wolnego w poniedziałek 12 listopada. - Ustawa o ustanowieniu święta narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która wprowadza dodatkowy dzień wolny od pracy 12 listopada 2018 r., jest przykładem bardzo złej legislacji.
Krzysztof Sobczak
02.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Zmiana w ustawie o związkach zawodowych, która czeka nas 1 stycznia 2019 roku, to prawdziwa rewolucja. Najczęściej mówi się o niej w kontekście zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, którzy będą mogli zostać związkowcami, ale warto też zwrócić uwagę na nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku zawodowego
Agnieszka Matłacz
02.11.2018
Prawo pracy
Bazę klientów i technologie produkcji trzeba dobrze chronić. Nie wystarczy ustawić hasła do komputera. Były pracownik może wykorzystać zdobytą wiedzę do uruchomienia własnej firmy. Jeśli nie złamie żadnych zabezpieczeń i umownych zapisów, nie naruszy tajemnicy przedsiębiorstwa.
Marek Sondej
02.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wójt, któremu w dniu zakończenia kadencji przysługuje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ma prawo do ekwiwalentu za ten urlop, o ile nie jest on przedawniony - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
Kucharski Dominik
02.11.2018
Prawo pracy
Naczelny Sąd Administracyjny ogłosi 5 listopada br. wyrok w sprawie funkcjonariusza, któremu przekształcono stosunek służbowy w umowę o pracę. Spór toczy się o prawa obywatelskie - dostęp do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd zaostrza walkę z osobami, które nie płacą alimentów i uderza w pracodawców.
Agnieszka Matłacz
31.10.2018
Prawo cywilne Prawo pracy

2 listopada ZUS pracuje normalnie

Ubezpieczenia społeczne
Najbliższy piątek, 2 listopada będzie we wszystkich oddziałach i inspektoratach ZUS zwykłym dniem pracującym.
Agnieszka Matłacz
30.10.2018
Ubezpieczenia społeczne
Od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł. To 31,42 zł więcej niż do tej pory. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób.
Agnieszka Matłacz
30.10.2018
Ubezpieczenia społeczne
Do 13 listopada odroczona została rozprawa ws. wniosku prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z konstytucją trybu prac nad ustawą znoszącą górny limit składek ZUS, tzw. limit trzydziestokrotności.
Agnieszka Matłacz
30.10.2018
Ubezpieczenia społeczne
Obowiązujące zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe policjantów zwolnionych ze służby są niezgodne z Konstytucją, bo nie rekompensują w pełni poniesionej starty - tak uznał 30 października Trybunał Konstytucyjny.
Agnieszka Matłacz
30.10.2018
Prawo pracy