W pierwszej kolejności Pracownicze Plany Kapitałowe zostaną wprowadzone do ponad czterech tysięcy największych firm w Polsce. Teraz wyzwaniem jest przekonanie milionów pracowników do pozostania w systemie. Jak wynika z raportu Nationale-Nederlanden „PPK oczami Polaków”, aż 86 proc. ankietowanych przyznaje, że wie na ten temat niewiele.

Bonus PPK

Jak wskazano w raporcie, największą korzyścią programu jest to, że do oszczędności odłożonych przez każdego uczestnika, prawie drugie tyle dołoży państwo i pracodawca. Mechanizm PPK przewiduje bowiem, że podstawowe wpłaty z pensji pracownika wyniosą 2 proc. wynagrodzenia brutto (lub 0,5 proc. dla osób najmniej zarabiających). Jednocześnie swój wkład w kapitał gromadzony przez pracownika będzie miał pracodawca (wpłata minimum 1,5 proc.). Natomiast z Funduszu Pracy uczestnik może liczyć na jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz roczne wpłaty za uczestnictwo (240 zł). Tak więc za samo uczestnictwo w PPK w ciągu 30 lat od państwa można otrzymać prawie 7,5 tys. zł - wyliczają autorzy raportu.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

- PPK to rozwiązanie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To pierwszy powszechny, całkowicie prywatny program długoterminowego oszczędzania, w którym uczestnik otrzymuje wartościowy benefit w postaci finansowego bonusu – mówi prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Międzynarodowe korporacje mają przewagę

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego uważa, że PPK są programem który powinien uświadomić osobom zatrudnionym, szczególnie dzisiejszym 20/30 latkom, że w przyszłości ich emerytury będą na bardzo niskim poziomie (25 proc. -35 proc.  ich ostatniego wynagrodzenia). -W związku z tym, jeżeli chcemy mieć godną przyszłość powinniśmy oszczędzać, możemy to robić albo poprzez PPK albo szukając innych alternatywnych rozwiązań. PPK mogą stać się bodźcem, który uruchomi ogólnonarodową debatę o konieczności oszczędzania na przyszłość - mówi.

Sprawdź w LEX: Terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych >

W przypadku PPK, jednym z czynników decydujących o wyborze instytucji finansowych jest sposób inwestowania środków. -Zgodnie z przepisami ustawy do 30 proc. aktywów instytucja finansowa będzie mogła zainwestować za granicą, w związku z tym, instytucje które są częścią międzynarodowych korporacji mają pewną przewagę na rynku, bowiem chcąc inwestować za granicą mogą wykorzystywać swoje filie obecne na innych rynkach (Azja. Ameryka), dzięki czemu mają pewną przewagę w dokonywaniu oceny w co warto w danym momencie inwestować w  porównaniu do tych instytucji, które korzystają z analityków pracujących w Polsce - wskazuje Sobolewski.

Najbardziej wytrwali zyskają najwięcej

Głównym celem PPK jest umożliwienie pracownikom oszczędzania w programie co najmniej do 60 roku życia. Dlatego to właśnie najbardziej wytrwali uczestnicy zyskają najwięcej. Oprócz dodatkowych wpłat ze strony pracodawcy oraz państwa, mogą oni liczyć również na korzyści podatkowe.

Sprawdź w LEX: Czy małżonek przedsiębiorcy, ubezpieczony jako osoba współpracująca, jest wliczany do stanu zatrudnienia przy ustalaniu harmonogramu przystąpienia do PPK? >

Każdy będzie mógł wypłacić zgromadzone pieniądze w dowolnym momencie po osiągnięciu 60 lat. Domyślnie wypłata będzie podzielona na dwie części - jednorazową (25 proc. zgromadzonej kwoty) oraz wypłacaną przez 10 lat w miesięcznych ratach (pozostałe 75 proc. środków). W takim scenariuszu uczestnik zostanie zwolniony z obowiązku opłaty podatku od zysków kapitałowych.

 


W raporcie wskazano, że każdy, kto do tej pory samodzielnie inwestował, może część z tych środków co miesiąc przeznaczać na wpłaty dodatkowe do PPK, aby nie płacić podatku od zysków z inwestycji. Co więcej, dzięki temu, że za obsługę programu odpowiada pracodawca – będzie to o wiele wygodniejsze, niż indywidualne odkładanie pieniędzy (na przykład kupowanie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego czy odnawianie depozytów).

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >

Prywatność środków gromadzonych w PPK jest zagwarantowana w ustawie. Oznacza to, że uczestnik w dowolnej chwili ma dostęp do swoich pieniędzy i może zdecydować o ich wypłacie.

 


W dowolnej chwili można wycofać oszczędności z programu. Trzeba jednak pamiętać, że wycofując pieniądze przed 60 rokiem życia, do dyspozycji pozostaje cały kapitał odłożony z wynagrodzenia pracownika, po uwzględnieniu podatku dochodowego oraz 70 proc. wpłat od pracodawcy. Pozostałe 30 proc. wpłacone zostanie na subkonto pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Decydując się na wcześniejszą wypłatę, przepadają natomiast pieniądze z Funduszu Pracy.

Czytaj też: PPK wkraczają do dużych firm >>>

Sprawdź w LEX: