W związku z trwającym Ogólnopolskim Protestem Pracowników Pomocy Społecznej, IFSW zabiera głos w obronie pracowników pomocy społecznej w Polsce. W liście adresowanym do polskich władz, IFSW zwraca uwagę na lekceważenie głosu praktyków, a także na pominięcie w obszarze polityki społecznej takich kwestii jak dbałość o godność, prawa pracownicze, bezpieczeństwo oraz wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej.

 


Sytuacja pracowników coraz gorsza

Zdaniem IFSW dobrze rozwinięty, finansowany i wspierany system pomocy społecznej oraz pracownicy socjalni zmieniają życie ludzi, rodzin i społeczności, wspierają ich aktywną integrację. Są też uznawani za kluczowych profesjonalistów umożliwiających ludziom trwałe wyjście z cyklu ubóstwa.

IFSW podkreśla, że sytuacja pracowników socjalnych w Polsce staje się coraz gorsza, stąd jeśli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zdecyduje się na wsparcie systemu odpowiednimi środkami publicznymi, proces zmniejszania zatrudnienia w systemie pomocy społecznej w Polsce będzie się pogłębiał, a powstałe zaniedbania mogą mieć wpływ na jakość wsparcia udzielanego obywatelom.

Czytaj też: Strajk sparaliżuje wypłatę świadczeń pomocy społecznej>>

Jak zauważa międzynarodowa Federacja - bez pracowników socjalnych i bez ich umiejętności państwo polskie nie będzie się rozwijać w zakresie integracji społecznej. Wzmacnianie samodzielności potrzebujących i zwiększanie ich zdolności do reagowania na kryzysy, wymaga właściwych warunków pracy zawodowej pracowników socjalnych. 

IFSW apeluje o wdrożenie propozycji przedstawionych przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. List podpisała Ana Radulescu - Prezydent IFSW Region Europa.