Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dotyczy stopniowej poprawy warunków płacowych pracowników podmiotów leczniczych. Ma zniwelować dysproporcje w zakresie poziomu zasadniczych wynagrodzeń grup pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej.

- Celem projektu jest podniesienie z 3900 do 4200 zł brutto, tzw. kwoty bazowej, przy użyciu której zostaną obliczone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych. Oznacza to przyspieszenie procesu podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych - można przeczytać w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Ministrów.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

Czytaj także: Będą podwyżki w ochronie zdrowia. Prezydent podpisał ustawę>>

Wynagrodzenia minimalne pracowników medycznych określane są na podstawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Zgodnie z nią wynagrodzenie minimalne wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej (dotychczas 3,9 tys. zł brutto) i współczynnika pracy określonego odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. Np. współczynnik ten dla lekarza z tytułem specjalisty wynosi 1,27, a dla lekarza stażysty – 0,73. Z kolei dla fizjoterapeutów i pielęgniarek wskaźnik ten wynosi od 0,64 do 1,05 zależnie od wykształcenia i specjalizacji.