Pierwsze aplikacje ZUS przyjmie w poniedziałek, 15 lipca. Dofinansowane mogą być m.in. projekty poprawiające bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, kupno urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym a także urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza.

 


Jak dostać pieniądze?

Wniosek może złożyć wniosek przedsiębiorca, jeśli opłaca składki na fundusz wypadkowy, nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie dostawała dofinansowania z ZUS.

- Naprawdę warto stanąć do konkursu. W jego poprzedniej edycji aż 47 dolnośląskim firmom ZUS wypłacił pieniądze z funduszu prewencji wypadkowej. W całej Polsce pieniądze z Zakładu dostało ponad 550 firm, które przygotowały najbardziej obiecujące projekty - mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.  

- Trzeba się jednak pośpieszyć gdyż na złożenie wniosku jest tylko miesiąc. Pod uwagę projekty, które po ich realizacji - wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracowników – zachęca.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2019 r. Wszystkie złożone w terminie wnioski wezmą udział w konkursie, w którym zostaną ocenione pod kątem poprawy BHP w zakładzie, redukcji oddziaływania czynników szkodliwych takich jak hałas czy zanieczyszczenia oraz zapewnienie ochrony przez wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych. W poprzednich latach projekty dotyczyły głównie założenia instalacji systemów wentylacyjnych, nowego oświetlenia czy zakupu wózków widłowych. Dofinansowanie ZUS dostało też wiele projektów w budownictwie, transporcie czy przetwórstwie przemysłowym.

Od pierwszej edycji z 2013 r. do początku 2019 r. Zakład podpisał prawie 4 tys. umów na refundację kosztów poprawy higieny pracy z pracodawcami wielu branż.

Czytaj też: SN: Bizneswoman po urodzeniu dziecka powinna ponownie złożyć wniosek o objęcie jej ubezpieczeniem chorobowym >>>>