Prawo.pl
Pogląd o tym, że pracownik może się na termin urlopu nie zgodzić i przez to uniemożliwić pracodawcy udzielenia mu urlopu jest błędny i wynika z niezrozumienia przepisów prawa pracy. Nie może podlegać ochronie prawnej pracownik, który „dla zasady” nie akceptuje żadnego z proponowanych przez pracodawcę terminów urlopu, bo takie ma widzimisię albo akurat chciał jechać nad Balaton w sierpniu, a nie w lipcu - pisze dr Karol Kulig.
Karol Kulig
13.07.2019
Prawo pracy
Radna nie przestrzegała zasad współżycia społecznego, naruszała podstawowe obowiązki pracownicze oraz dopuszczała się wobec pracowników ośrodka zachowań, które nosiły znamiona mobbingu. WSA w Gliwicach uznał, że okoliczności te uzasadniały wyrażenie przez radę gminy zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
Dorian Lesner
13.07.2019
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Kobiety z rocznika 1953 mogą mieć wyższe emerytury

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Sześć miesięcy będą miały emerytki urodzone w 1953 r. na złożenie wniosków o ponowne przeliczenie zaniżonych świadczeń emerytalnych – przewiduje to ustawa, którą przegłosował Senat. Ma ona dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Paweł Żebrowski
12.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W dłuższej perspektywie trzeba się liczyć z całkowitą dominacją związków będących partyjnymi przybudówkami i kompletną polityzacją służb mundurowych. A to już nie tylko problem samych funkcjonariuszy. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszego kraju - napisało w oświadczeniu NSZZ "Policjantów".
Paweł Żebrowski
12.07.2019
Policja
W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wzywamy w ten sposób do zapłaty - stwierdza ZUS.
Paweł Żebrowski
12.07.2019
Ubezpieczenia społeczne

Rehabilitacja ZUS coraz bardziej skuteczna

Pacjent Rynek Ubezpieczenia społeczne
Z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już blisko połowa osób, które z niej korzystają wraca do aktywności zawodowej. Dla porównania, jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku – ok. 38 procent.
Paweł Żebrowski
12.07.2019
Pacjent Rynek Ubezpieczenia społeczne
Podwyższenie kar za powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom - przewiduje wstępna wersja dokumentu pt. "Polityka migracyjna Polski", przygotowanego przez MSWiA. Resort pracy to popiera, bo nielegalne zatrudnienie to nieuczciwa konkurencja. Pracodawcy przestrzegają jednak, że wyższe kary nie zmniejszą szarej strefy i sugerują, by zacząć od uproszczeń w legalizacji pracy obcokrajowców.
Paweł Żebrowski
12.07.2019
Rynek Prawo pracy
Zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy to obowiązek pracodawcy. Decyzję w zakresie wyposażenia apteczek powinien podjąć w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy.
Ambroziewicz Maciej
11.07.2019
BHP
Była premier nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Zdecydowało o tym głosowanie. Za kandydaturą Szydło było 21 posłów, 27 - przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Paweł Żebrowski
11.07.2019
Rynek Prawo pracy
Rząd zaproponował, aby minimalna pensja za pracę w 2020 r. wynosiła 2 450 zł i wyliczył, że stanowi to 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. - To mylne informacje, 2020 rok będzie kolejnym, w którym spada ta relacja. W przyszłym roku będzie ona wynosiła zaledwie 46,57 proc. - wskazują związkowcy.
Paweł Żebrowski
11.07.2019
Rynek Prawo pracy
Zarząd powiatu musi w przekonywujący sposób wykazać, że nie było innej możliwości działania niż powierzenie „pełnienia obowiązków” SP ZOZ osobie, która albo nie spełnia ustawowych kryteriów kierownika podmiotem leczniczym, albo nie została wyłoniona w konkursie – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Robert Horbaczewski
11.07.2019
Prawnicy Opieka zdrowotna Zarządzanie
Kodeks pracy nie przewiduje wprost obowiązku informowania pracownika o danych, które dotyczą jego sytuacji w zakładzie pracy. Nie oznacza to jednak, że położna nie mogła domagać się od szpitala przedstawienia jej informacji dotyczącej jej pensji. Przekazywanie pracownikom tzw. pasków wypłat nie jest wystarczające - orzekł Sąd Okręgowy w Łomży.
Aleksandra Partyk
11.07.2019
Rynek Prawo pracy

Międzynarodowa federacja popiera protest pracowników socjalnych

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych - Region Europa zaapelowała do prezydenta RP, premiera oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej o zmiany w systemie pomocy społecznej oraz poprawę warunków pracy pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Pracownicze Plany Kapitałowe, które zaczęły w Polsce obowiązywać od 1 lipca w dużych firmach, wzorowane są na brytyjskich rozwiązaniach. W Wielkiej Brytanii w PPK od 2012 r. uczestniczy ok. 10 mln pracowników, czyli ponad 80 proc. objętych programem. PFR szacuje, że w pierwszych miesiącach przystąpi do planów oszczędzania ponad 50 proc. zatrudnionych.
Paweł Żebrowski
10.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne HR PPK
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich w przypadku, kiedy posiada on już aktualne orzeczenie lekarskie. Takie zmiany w Kodeksie pracy krytykowały związki zawodowe oraz Państwowa Inspekcja Pracy
Paweł Żebrowski
10.07.2019
Prawo pracy BHP
Z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł wzrośnie kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych. Projekt ustawy podwyższającej ten wskaźnik przyjęła we wtorek 9 lipca Rada Ministrów. Zdaniem rządu ma to przyspieszyć podwyżki płac w placówkach medycznych.
Krzysztof Sobczak
09.07.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W I kwartale 2019 r. liczba dni absencji chorobowej spadła o 3,3 proc. Najczęściej "na chorobowym" są osoby w wieku między 30 a 39 rokiem życia - wynika z danych ZUS. Pracodawcy szacują, że zwolnienia kosztowały ich już 2 mld zł, a rocznie może to być nawet ok. 7 miliardów. Absencje chorobowe w Polsce są co najmniej o 20 proc. wyższe niż średnia unijna.
Paweł Żebrowski
09.07.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Bundestag przegłosował niedawno ustawę o imigracji wykwalifikowanej siły roboczej, która ma ułatwić zatrudnianie cudzoziemców. Eksperci wskazują, że Niemcy jedynie uchylają drzwi dla pracowników spoza UE i Polska nie powinna obawiać się exodusu Ukraińców. Jedynie 2,6 proc. zatrudnionych w Polsce ukraińskich pracowników spełnia główne kryteria stawiane przez rząd w Berlinie.
Paweł Żebrowski
09.07.2019
Rynek Prawo pracy HR
Sejm uchwalił ustawę, która zakłada, że dochody podatników do 26. roku życia do kwoty 85,5 tys. złotych będą zwolnione z PIT. Najbardziej skorzystają na tym rozwiązaniu osoby z dobrym wykształceniem, które już na początku swojej ścieżki zawodowej mogą liczyć na zarobki powyżej średniej płacy. Ale ta regulacja ma nie tylko plusy.
Paweł Żebrowski
08.07.2019
Rynek Prawo pracy Finanse

ZUS: Ojcowie też korzystają z macierzyńskiego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W całym kraju na macierzyńskim w 2018 r. było prawie 740 tys. osób, z czego 30 proc. stanowili ojcowie - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się urlop macierzyński i urlop rodzicielski.
Paweł Żebrowski
06.07.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sale obsługi klientów są dostosowane do korzystania przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy odpowiednio przystosowane podjazdy, windy, toalety. Każda osoba niesłysząca lub niedosłysząca może skorzystać z tłumaczenia słów urzędnika ZUS na Polski Język Migowy - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
Paweł Żebrowski
06.07.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne
Skala niezrozumienia całej sytuacji oraz naszego przekazu osiągnęła taki poziom, że postanowiliśmy pozostawić ocenę powołanym do tego podmiotom - podkreśliła IKEA w najnowszym oświadczeniu. Wcześniej firma zaznaczyła, że zwolnienie nastąpiło nie ze względu na poglądy pracownika, a "sposób wyrażania swoich opinii, który wyklucza inne osoby".
Paweł Żebrowski
05.07.2019
Prawo pracy
Jesteśmy skłonni wydłużyć okres, na który rejestrowane jest oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - poinformował Prawo.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zaznaczył jednak, że projekt ustawy w tej sprawie nie będzie zgłoszony do Sejmu w tej kadencji parlamentu.
Paweł Żebrowski
05.07.2019
Prawo pracy HR
Nie będzie większych kilometrówek dla pocztowców, leśników i pracowników parków narodowych – wyjaśnia ministerstwo infrastruktury. Zapowiada rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi.
Robert Horbaczewski
05.07.2019
Finanse publiczne Finanse
Odsetek szarej strefy w relacji do PKB w ostatnich 3 latach zmniejszył się z poziomu 16,7 proc. PKB do 14,1 proc. – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyliczono, że wpływy sektora finansów publicznych z tytułu redukcji szarej strefy o 1 proc. rocznie przyniosłyby do 2023 r. od 63,9 do 127,8 miliardów złotych.
Paweł Żebrowski
05.07.2019
Rynek Prawo pracy
Podwyżkę w wysokości średnio 900 zł na etat przewiduje podpisane 4 lipca br. porozumienie w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Związki - ale nie wszystkie - zadeklarowały powstrzymanie się od protestów płacowych na co najmniej rok. W tej kadencji nie będzie jednak ustawy wprowadzającej mnożnikowy system przy wynagrodzeniach.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
04.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował, aby przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce Jurijowi Kariagin był odznaczony nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Heleny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia m.in. w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.
Paweł Żebrowski
04.07.2019
Rynek Prawo pracy HR
W porównaniu do maja stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu była o 0,1 pkt. proc. niższa. - Na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia nie osiągnął tak niskiego poziomu jak obecnie - podkreślił wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed.
Paweł Żebrowski
04.07.2019
Rynek Prawo pracy
Z obniżenia składek emerytalno-rentowych w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.
Paweł Żebrowski
04.07.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy zakładający pluralizm związkowy w służbach - m.in. w Policji i Służbie Więziennej. Zabiegała o to NSZZ "Solidarność", której zdaniem rozszerzy to prawo funkcjonariuszy do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. - Wprowadzenie ustawy w życie może doprowadzić do upolitycznienia związków w służbach - uważa NSZZ Policjantów. Z kolei według "S" monopol związkowy w służbach jest niesprawiedliwy, bo ogranicza prawo do swobodnego zrzeszania się w związkach.
Paweł Żebrowski
04.07.2019
Rynek Policja Prawo pracy