1 lipca 2019 r. największe firmy w Polsce zatrudniające powyżej 250 pracowników zostały zobligowane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoich organizacjach. W  następnej kolejności od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem przystąpienia do PPK będą objęte mniejsze firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Czytaj też: Opłaty przy PPK w górę? PFR uspokaja - "nikt o tym nie myśli" >>>

Najczęściej minimalna wersja

92 proc. ankietowanych firm zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję PPK. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. W zależności od dobrowolnej decyzji pracodawcy, składka wpłacana do PPK może zostać powiększona nawet o dodatkowe 2,5 proc. Z rozszerzonej możliwości skorzystać zamierza jednak zaledwie 3 proc. ankietowanych firm.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Dodatkowo, tylko 7 proc. respondentów wyraża przekonanie, że do PPK przystąpi większość pracowników zatrudnionych w ich organizacjach. Z kolei aż 47 proc. z nich uważa, że większość pracowników zrezygnuje z przystąpienia do PPK. Przewidywany przez pracodawców ograniczony poziom zainteresowania pracowników udziałem w programie sprawia również, że nie traktują oni swoich deklaracji o chęci przeznaczenia środków finansowych na dobrowolne wpłaty, jako istotnego czynnika sukcesu we wdrożeniu PPK. Jest to najmniej istotny element wdrożenia PPK, wskazywany zaledwie przez co 10. firmę.
Nie bez znaczenia pozostaje również poziom świadomości pracowników na temat PPK. Tylko 18 proc. organizacji wyraża przekonanie, że zatrudnieni pracownicy posiadają wysoką lub bardzo wysoką wiedzę na ten temat.

 


- Pomimo ogólnego niskiego poziomu wiedzy na temat PPK, 74 proc.  organizacji uważa, że pracownicy posiadają wiedzę na temat wpływu PPK na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia netto. Przykładowo koszty po stronie pracownika, przy zadeklarowanej wpłacie podstawowej 2 proc., uzyskującego przychód na poziomie minimalnego wynagrodzenia 2250 zł wynoszą 45 zł miesięcznie plus zaliczka na podatek od składki PPK pracodawcy ok. 6 zł miesięcznie. Zatem łączne koszty po stronie pracownika w tym przypadku to ok. 51 zł miesięcznie – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >

Słabe przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia PPK

Wśród firm objętych badaniem KPMG w Polsce zaledwie 19 proc. organizacji zatrudniających powyżej 250 osób zadeklarowało w sierpniu br. pełną gotowość do wdrożenia PPK, jednak aż 70 proc. przyznało, że jest w trakcie zaawansowanego procesu wdrażania programu. Respondenci zadeklarowali, że zrealizowanymi w największym stopniu są kwestie związane z pierwszą fazą wdrożeń – czyli przygotowaniem harmonogramu wdrożenia PPK, którego zrealizowanie zadeklarowało 40 proc. przedsiębiorstw oraz konsultacjami pracowniczymi, które zrealizowano w 45 proc. firm.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku, gdy pracownik złoży rezygnację z uczestnictwa w PPK i pozostaje nadal u danego pracodawcy w zatrudnieniu to czy pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki w części dotyczącej pracodawcy? >

Warto jednak zwrócić uwagę, że kwestie organizacyjne budzące największe obawy 62 proc. przedsiębiorców, pozostają zrealizowane na dość niskim poziomie. Zaledwie 22 proc. ankietowanych przez KPMG firm przyznało, że dostosowało wewnętrzne regulacje do wymogów PPK, dodatkowo tylko 19 proc. organizacji dostosowało do wymogów PPK własne systemy IT. Jednocześnie aż co trzecia firma przyznała, że znajduje się dopiero w momencie przygotowań do rozpoczęcia realizacji wymaganych etapów wdrożenia PPK.

Czytaj w LEX: PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Firmy oczekują wsparcia instytucji finansowych w niemal wszystkich obszarach

Firmy biorące udział w badaniu KPMG zadeklarowały, że oczekują wsparcia ze strony instytucji finansowych w niemal wszystkich możliwych obszarach – od wyznaczenia dedykowanego opiekuna firmy (96 proc. wskazań), przez akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników po wsparcie techniczne. Przy wyborze instytucji finansowej dla 60 proc. badanych firm najważniejszym kryterium wyboru jest jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. Dla 58 proc. firm bardzo ważna pozostaje dodatkowo efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami.

Sprawdź w LEX:

Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na terenie całej Polski w sierpniu 2019 r. metodą CATI na próbie 120 firm, zatrudniających minimum 50 pracowników oraz największych organizacji zatrudniających powyżej 250 pracowników. Celem badania było poznanie wyzwań, jakie stoją przed firmami w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Norstat.