Największe polskie przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób, zaczęły podlegać ustawie o PPK. Co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach.  Eksperci podkreślają, że ewentualne podniesienie składek byłoby oprotestowane przez przedsiębiorców. Mogłoby też oznaczać, że z dodatkowe oszczędzania na emeryturę zrezygnowałoby część pracowników.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

PFR - nie myślimy o podwyżkach

Wraz z upływem lat Brytyjczycy dość mocno zwiększyli poziom minimalnej wpłaty do programu w relacji do wynagrodzenia. Między 2012 a 2017 rokiem minimalna wpłata wynosiła 3 proc.  W 2019 r. jest to już 8 proc. (5 proc. pracownik + 3 proc. pracodawca).

Czytaj więcej: PPK to europejski standard - na emeryturę dodatkowo odkładają m.in. w Wlk. Brytanii i Turcji >>>>

- Nie ma żadnych planów, nawet pomysłów, by podnosić składki do PPK. Chodzi nam o to, aby partycypacja była na jak najwyższym poziomie. Jeśli ten system oszczędzania wypali, to będzie kamień milowy w kwestii systemowego odkładania na emeryturę. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to będzie długi marsz, bo przekonanie Polaków do zorganizowanego oszczędzania po tym, co poprzedni rząd zrobił z OFE to bardzo trudne zadanie - mówi Prawo.pl Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

 


Zwraca uwagę, że w Wielkiej Brytanii programy kapitałowe były wprowadzane ostrożnie. - Na początku składki były niższe, rosną w miarę upływu czasu. Teraz w tamtejszym PPK bierze udział blisko 90 proc. pracowników. To są dla nas optymistyczne informacje - zaznacza.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

- Pamiętajmy jednak, że Brytyjczycy nie mają takich doświadczeń jak Polacy po OFE. Tamtejsze społeczeństwo jest bogatsze, ma zdecydowanie więcej skumulowanego majątku, państwo cieszy się tam większym zaufaniem. Wierzę jednak, że atrakcyjność PPK będzie powodować, że w miarę upływu czasu coraz więcej Polaków przekona się do systematycznego oszczędzania w tej formie. Raz jeszcze powtórzę: nie ma i śmiem twierdzić, że nie będzie, bardziej atrakcyjnej formy zabezpieczania się na przyszłość - dodaje.

 


W przyszłości składki w górę

Dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego zwraca uwagę, że nie sposób nie zauważyć, że wpłaty do brytyjskiego systemu były stopniowo podnoszone. - Wzrost wysokości składek był uzasadniany koniecznością zwiększania oszczędności i odbywał się w warunkach wzrastającej partycypacji wzrostu zaufania do systemu. Pamiętajmy, że środki z PPK będą tylko uzupełnieniem świadczeń emerytalnych i aby zapewniały odpowiedni poziom dochodów emerytów należy mieć świadomość, że w przyszłości będą musiały być podnoszone - mówi. 

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >

Jego zdaniem wymarzonym scenariuszem dla Polski byłoby, aby sukces PPK, mierzony wzrostem zaufania do rynku kapitałowego, przełożył się na oddolną tendencję do dokonywania wyższych wpłat. - Jednak, aby to nastąpiło, niezbędne jest uporządkowanie systemu oraz zapewnienie stabilności jego funkcjonowania, bez częstych nowelizacji przepisów czy zmian interpretacji - zaznacza.

 

 

- Z całą pewnością do podnoszenia wpłat do PPK przekonać należy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ci drudzy, póki co, muszą sprostać wdrożeniu PPK w swoich firmach i są straszeni kontrolami PIP co nie buduje zaufania i przekonania do długoterminowego oszczędzania - dodaje dr Kolek.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku, gdy pracownik złoży rezygnację z uczestnictwa w PPK i pozostaje nadal u danego pracodawcy w zatrudnieniu to czy pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki w części dotyczącej pracodawcy? >

Obawy przedsiębiorców

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan uważa, że z podniesienia składek nie byliby zadowoleni nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy. - Przypominam, że 1/4 zarobków netto każdy pracownik oddaje na emeryturę. Jak zatem wyobrazić sobie sytuację, kiedy te obciążenia miałyby wzrosnąć? Oznaczałoby to, że część osób zrezygnowałaby z PPK- mówi.

Zwraca uwagę, że należy też wziąć pod uwagę, że polski i brytyjski system emerytalny różnią się. - Nasz system podstawowy nie jest systemem najniższych emerytur w odróżnieniu od brytyjskiego. Nie ma w nim wysokich świadczeń, ale nie są też one bardzo niskie. W brytyjskim systemie potrzebne były dodatkowe zabezpieczenia i stosunkowy wzrost składek - wyjaśnia ekspert.

Czytaj w LEX: PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Jakie opłaty?

Podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Sprawdź w LEX: