OHP opiekuje się 30 tys. młodych ludzi, którym umożliwia kształcenie w ponad 60 zawodach, przygotowując ich jednocześnie do możliwie płynnego wchodzenia na rynek pracy. W tym celu OHP współpracują z pracodawcami, a także realizują projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz wdrażają programy wymiany międzynarodowej.

 

Czytaj też: Dialog społeczny w Polsce słabnie >>>

OHP - więcej pieniędzy

Wiceszef resortu rodziny i pracy zwrócił uwagę, że zdaje sobie sprawę, iż OHP są daleko, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. Dodał, że należy tutaj poszukiwać możliwości finansowych.

- Stąd też decyzja, którą podejmowaliśmy w ramach naszego ministerstwa na rok 2020, żeby wspomóc finansowo OHP, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń– zaznaczył. Dodał, że nie będzie "jeszcze mówił o kwotach, ale – oprócz tych z budżetu państwa – OHP będą miały dodatkowe środki przeznaczone na wynagrodzenia, które będą opiewały na miliony złotych - poinformował.

Według niego dodatkowe pieniądze pozwolą na znaczący wzrost wynagrodzeń, który pozwoli na poprawę sytuacji osób, które są zatrudnione w kadrze OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie zagrożonej marginalizacją młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i integracji społecznej oraz przygotowanie jej do pełnienia ról społecznych i zawodowych. W kilkuset jednostkach OHP w całym kraju młodzież zdobywa wykształcenie oraz kompetencje społeczne i zawodowe konieczne w dorosłym i odpowiedzialnym życiu. Młodzi ludzie w wieku 15-25 lat uzyskują pomoc dydaktyczną i pedagogiczną, także w ramach bezpłatnej opieki internatowej.