Z raportu wynika, że 22 proc. Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniło pracodawcę. To o 2 pkt. proc. więcej niż w II kw. br., pochodna cykliczności zmian na rynku pracy. W analogicznym okresie zeszłego roku wynik ten kształtował się na poziomie 24 proc.

- Obserwujemy korelację pomiędzy mobilnością na rynku pracy a wielkością miejscowości zamieszkania, wiekiem oraz wzrostem wykształcenia pracowników. W miastach większych niż 50 tys. mieszkańców decyzję o zmianie miejsca pracy podjęło 29 proc. respondentów badania „Monitor Rynku Pracy”. Na wsiach i poza obrębem aglomeracji na zmianę przedsiębiorstwa zdecydowało się zaledwie 15 proc. ankietowanych - wskazano.

Kolejnym, przeanalizowanym czynnikiem demograficznym jest wiek pracowników. Okazuje się, że odsetek osób decydujących się na zmianę pracodawcy spada wraz z wiekiem. 40 proc. osób od 18 do 29 lat zmieniło miejsce pracy. Na taki krok zdecydowało się zaledwie 15 proc. respondentów w wieku od 50 do 64 lat.

Najwięcej osób, bo 23 proc., zdecydowało się na zmianę pracy na wschodzie (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie) i na południu (województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie) Polski. Najmniej, bo zaledwie 18 proc. na północy naszego kraju (województwa zachodnio-pomorskie i pomorskie).

Czytaj też: Szwed: Konkurowanie niskimi płacami to droga donikąd >>>

 


Kto najczęściej zmienia pracę?

W podziale na stanowiska największą rotację widać wśród inżynierów oraz kasjerów i sprzedawców – aż 34 proc. respondentów wykonujących takie zadania zmieniła pracodawcę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Na czele stanowisk, w których Polacy najczęściej zmieniają pracę, znaleźli się również robotnicy wykonujący proste prace fizyczne i kierowcy. Rotacja w tych podgrupach wyniosła odpowiednio 34 proc. i 31 proc.. Najmniejsze zmiany występują na stanowiskach specjalistycznych (12 proc.).

Czytaj w LEX: Wdrażanie nowego pracownika - rozgrzewka przed maratonem >

Branżą, w której największa liczba pracowników zmieniła pracodawcę jest hotelarstwo – 31 proc. 29 proc. pracowników związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem zdecydowała się na podjęcie pracy w innej firmie. O zmianie miejsca zatrudnienia zdecydowało też 26 proc. badanych zatrudnionych w handlu detalicznym i hurtowym oraz naprawie pojazdów.

Z badania wynika, że chęć rozwoju zawodowego główną motywacją poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia dla ponad połowy Polaków. Taką przyczynę podało w badaniu aż 53 proc. respondentów. Na drugie miejsce spadło wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy. Czynnik ten wskazało 48 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znajdują się korzystniejsza forma zatrudnienia (35 proc.) oraz niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy (32 proc.). Na znaczeniu zyskała możliwość otrzymania lepszych benefitów w nowej firmie. Aspekt ten wskazało 14 proc. badanych.

Czytaj w LEX:

— Spełnienie zawodowe staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia, dlatego pracodawcy powinni zwracać na nie coraz większą uwagę. Wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą zatrudnionym spełniać się zawodowo, skutkuje wieloma korzyściami. Firmy zyskują zaangażowanych członków organizacji, którzy pracują efektywniej i rozwijają swoje kompetencje. Zadowolony pracownik to także najlepszy ambasador pracodawcy. Jeśli zaś chodzi o kwestie wynagrodzenia, to należy pamiętać, że składa się na nie, nie tylko pensja, ale także premie, narzędzia motywacyjne i benefity - mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska.

Czytaj w LEX: Projektowanie systemów premiowych >

 


Wyjazd za granicę

Z raportu wynika, że niemal jedna czwarta badanych pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku – 4 proc. ogółu pracowników na stałe, 10 proc. na czas określony (zazwyczaj na okres kilku miesięcy – do pół roku lub na rok-dwa lata), a 10 proc. jeszcze nie wie, na jak długo.

— Przeciętne płace w Polsce, mimo znaczącego wzrostu w ostatnich latach, nadal są niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Dla wielu osób możliwość uzyskania znacząco wyższych wynagrodzeń jest więc atrakcyjną perspektywą. Należy zwrócić uwagę, że zdecydowania większość tych, którzy rozważają wyjazd zarobkowy, myśli o emigracji nie dłuższej niż 2 lata, czyli jest to raczej chęć zarobienia pieniędzy na konkretny cel niż decyzja o zmianie na stałe - wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj w LEX: Rozliczanie dochodów z pracy za granicą >

W porównaniu międzyregionalnym wyróżnia się region wschodni – aż 30 proc. osób rozważa emigrację zarobkową, choć zdecydowana większość z nich nie planuje wyjazdu na stałe. Częściej wyjazd za granicę w celach zarobkowych rozważają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (34 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (aż 36 proc.), pracownicy fizyczni – zarówno wykwalifikowani (36 proc.), jak i niewykwalifikowani (29 proc.), a także inżynierowie (33 proc.). Branżami, które mogą spodziewać się odpływu pracowników są przede wszystkim budownictwo (35 proc.), branża finansowa oraz hotelarstwo i gastronomia (po 33 proc.).