O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

 


Czytaj też: W ZUS szybko przybywa wniosków o "500 plus" dla niesamodzielnych >>
 

Najwięcej wniosków do ZUS

- Jest już gotowych 49 decyzji do wypłaty pierwszego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a więc z tytułu niesamodzielności – poinformowała prezes ZUS. Zaznaczyła, że na godz. 12.00 zostało złożonych 184 tys. wniosków. Pozytywnie rozpatrzono już 13 tys. wniosków, które czekają na aprobatę w terminach wypłaty świadczeń.

 


Z kolei prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik poinformowała, że do KRUS złożono do tej pory 46 tys. wniosków o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych, z czego 22 tys. po wstępnej weryfikacji zostanie wypłaconych w najbliższym czasie.

Szacujemy, że wszystkich tych wniosków w naszej instytucji będzie około 400 tys. Samych osób z niezdolnością do samodzielnej egzystencji obecnie według naszych danych mamy 15 tys. – podała.

Od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.