Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ponad 600 tys. osób. O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Ponad 50 tys. wniosków

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała Prawo.pl, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożono już 50 682 wniosków o tzw. „500 plus” dla osób niesamodzielnych. – Notujemy ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem na salach obsługi klientów, gdzie nasi doradcy udzielają wszelkich wyjaśnień o warunkach do uzyskania świadczenia oraz wyjaśniają dokładnie jak wypełnić wniosek. Odwiedziło nas dotychczas ponad 330 tysięcy osób. Ok. 15 tysięcy osób zainteresowanych świadczeniem obsłużyliśmy
na naszej infolinii
– podkreśla.

Czytaj w LEX: Kto ma dodatek pielęgnacyjny, zasiłku pielęgnacyjnego już nie dostanie >

Wyjaśnia, że tzw. świadczenie „500 plus” dla niepełnosprawnych przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. – Jednym z podstawowych kryteriów otrzymania świadczenia jest posiadanie orzeczenia o niesamodzielności. Jeśli ktoś go nie posiada, to skierujemy go na badanie do lekarza orzecznika. Nie trzeba tu składać odrębnego wniosku – zwraca uwagę szefowa ZUS.

Sprawdź w LEX: Gdzie osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności, która pobiera zasiłek stały z GOPS ma się ubiegać o "świadczenie 500+" dla osoby niepełnosprawnej? >

Profesor przypomina, że zgodnie z ustawą wnioski będą rozpatrywane od 1 października. – Udostępniliśmy już wzór wniosku. W ten sposób możemy rozłożyć w czasie napływ wniosków. Chodzi nam o to, aby w pierwszych dniach października nie było natłoku osób, które przyjdą do nas z wnioskiem o świadczenie – dodaje prezes ZUS.

Zaznacza, że świadczenie otrzymają osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji życiowej. – Dla wielu z nich będzie to jedyne świadczenie, na jakie będą mogli liczyć, oprócz zasiłku pielęgnacyjnego wynoszącego ok. 184 zł – dodaje prezes Zakładu.

Sprawdź w LEX: Czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wlicza się do dochodu w związku z ubieganiem się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej? >

Eksperci ZUS, dyżurujący na specjalnej linii dotyczącej świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych, w centrum obsługi telefonicznej (tel. 22 560 16 00) odebrali już 9 tys. połączeń w sprawie nowego świadczenia.

Od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czytaj też: Więcej czasu na rozpatrzenie wniosków o 500 plus dla niepełnosprawnych >>>