Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Prawo.pl zwraca uwagę, że na świadczenie będą mogły liczyć osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. - Chodzi m.in. o osoby, które ukończyły 18 lat i nie są w stanie sobie samodzielnie poradzić - potrzebują dodatkowej opieki - podkreśla.

Przypomina, że o świadczenie będą mogli ubiegać się również seniorzy, ale zastrzega przy tym: - Emeryci, którzy ukończyli 75 lat mają automatycznie przyznawany dodatek pielęgnacyjny. Nie oznacza to, że ta grupa nie musi już przechodzić badań w kierunku ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku bowiem dodatek pielęgnacyjny nie oznacza z automatu uznania za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Niezbędne więc będzie badanie u lekarza orzecznika ZUS - wyjaśnia rzecznik.

Czytaj w LEX: Kto ma dodatek pielęgnacyjny, zasiłku pielęgnacyjnego już nie dostanie >

 

Więcej czasu na rozpatrzenie wniosków

Jak podkreśla, Zakład ma niewiele czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. – Musimy przygotować formularze wniosków, przeszkolić pracowników, przygotować poradniki, no i najważniejsze: wprowadzić zmiany w systemie informatycznym tak, by m.in. z automatu działał algorytm złotówka za złotówkę. Stąd też, zgodnie z ustawą, w pierwszych dwóch miesiącach ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o ewentualnym przyznaniu świadczenia - mówi. Andrusiewicz dodaje, że pieniądze będą naliczane od dnia złożenia wniosku. W tej sytuacji osoby, który złożą wniosek w październiku mogą otrzymać świadczenie dopiero w grudniu.

Mechanizm złotówka za złotówkę zakłada, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 zł), nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego. Jeśli osoba przekroczy próg np. o 10 zł, otrzyma świadczenie pomniejszone o tę kwotę, czyli 490 zł.

- Wnioski można składać od 1 października. To data wejścia w życie ustawy i od tego dnia rozpoczniemy rozpatrywanie dokumentów. Spodziewamy się jednak wpływu wniosków jeszcze przed tym terminem. W tej sytuacji mogę tylko zapewnić, że takie wnioski nie będą odrzucone. Ich rozpatrywanie rozpocznie się jednak dopiero wraz z początkiem października. Mimo wszystko prosiłbym o zaczekanie, aż Zakład udostępni własne formularze, dzięki którym cała procedura przebiegnie sprawniej - zwraca uwagę Andrusiewicz.

ZUS ma już doświadczenie w przyjmowaniu wniosków przed oficjalnymi terminami. Taka sytuacja pojawiała się podczas wprowadzania świadczenia "Mama 4 plus". Choć ministerstwo rodziny informowało, że składanie wniosków o świadczenie rozpocznie się po wejściu w życie programu, to już od połowy lutego pracownicy ZUS dokumenty w tej sprawie.

 


Będą kolejki do lekarzy orzeczników?

Eksperci szacują, że w związku z wejściem w życie ustawy o "500 plus" dla niepełnosprawnych ZUS będzie musiał wydać nawet 600 tys. dodatkowych orzeczeń. Zakład nie wyklucza zatrudnienia dodatkowych osób. - Świadczenie może zostać wypłacone nawet 850 tys. osobom w skali roku. Pierwsze wypłaty już w grudniu – mówiła dla Prawo.pl szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Obecne ZUS zatrudnia 656 lekarzy orzeczników. Tylko w 2018 r. lekarze orzecznicy wydali ok. 1 mln orzeczeń m.in. dla celów ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, czy uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej: Po "500 plus" dla niepełnosprawnych zgłoszą się do ZUS setki tysięcy osób - zabraknie lekarzy orzeczników? >>>

Koszty świadczenia

Rząd szacuje, że łączny roczny koszt wprowadzenia świadczenia uzupełniającego to ok. 4,5 mld zł. Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.