Prawo.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że wydano już ponad 64 tys. decyzji przyznających tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Wypłacano 16,6 tys. świadczeń. Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz poinformował, że ZUS wydał ponad 17 tys. orzeczeń ustalających niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Pomoc społeczna
Ustawa jest tak skonstruowana, że firmy najpierw podpisują umowy o zarządzanie, a najpóźniej do 12 listopada wysyłane są imienne listy o prowadzenie PPK. Wówczas te informacje dotrą do nas i będziemy mieli wstępne dane - podkreśla w rozmowie z Prawo.pl wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.
Paweł Żebrowski
18.10.2019
PPK
Jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników - w takim składzie należy rozpoznawać w pierwszej instancji sprawę o odszkodowanie „uzupełniające” przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2019
Prawo pracy

Projekt ustawy o "małym ZUS plus" skierowany do konsultacji

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus, a ich składki będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie - taką zmianę przewiduje projekt skierowany właśnie do konsultacji przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności. Myślę, że ten temat zostanie zdjęty z agendy - powiedział w czwartek wicepremier Jarosław Gowin, szef Porozumienia. I stwierdził, że w jego ocenie przyjęcie projektu byłoby uderzeniem w najwyżej wykwalifikowanych specjalistów.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Postanie Centralna Informacja Emerytalna (CIE), która będzie gromadziła informacje o oszczędnościach emerytalnych Polaków. Eksperci wskazują, że danymi zawartymi w CIE będą interesować się nie tylko przyszli emeryci, ale także rządzący. Dzięki posiadaniu w jednym miejscu informacji o wszystkich długoterminowych oszczędnościach
Paweł Żebrowski
17.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Zadaniem nowej agencji ma być egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników, w tym m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa.
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Prawo pracy
Ponad 2,2 tys. umów zawarły firmy z instytucjami finansowymi na prowadzenie u nich Pracowniczych Planów Kapitałowych. To już prawie 60 proc. firm z pierwszej fali - podkreślił wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Zobowiązane do tworzenia PPK są przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 osób.
Paweł Żebrowski
16.10.2019
PPK
Przygotowywanie projektu ustawy o OFE w momencie kiedy rząd wprowadza swój główny projekt związany z dobrowolnym oszczędzaniem na okres po 60 roku życia, czyli PPK, jest delikatnie mówiąc nietrafiony - uważa Oskar Sobolewski, prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
16.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Służba z powołania na stanowisku oficera straży pożarnej nie jest silnie chroniona - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że nie trzeba być złym oficerem, aby komendant uznał, że nie ma zaufania do swego zastępcy. Jest to decyzja uznaniowa - podkreślił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2019
Administracja publiczna Prawo pracy

Pracodawcy nie mówią "nie" czterdziestokrotności

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wyda wspólne stanowisko w sprawie zniesienia limitu trzydziestokrotności na ubezpieczenie społeczne - dowiedziało się Prawo.pl. Pracodawcy chcą szerszej debaty na temat zapowiadanych zmian oraz ich ewentualnego wprowadzenia. Ich zdaniem podwyższenie limitu składek np. do czterdziestokrotności to "mniejsze zło".
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa skarżą się, że nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wszystko z powodu niewykonanego wyroku TK. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy, którzy wytaczają z tego tytułu procesy. RPO domaga się wyjaśnień od szefa MSWiA.
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Prawo pracy

NSA: Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy bez VAT

Pacjent VAT Prawo pracy Opieka zdrowotna
Konsultacje psychologiczne realizowane w ramach badań profilaktycznych na zlecenie lekarza medycyny pracy są zwolnione z VAT. Dotyczy to także badań kierowców wykonujących transport drogowy oraz kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. Nie ma bowiem podstaw faktycznych i prawnych, by różnicować zakres badań psychologicznych ‒ orzekł NSA.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2019
Pacjent VAT Prawo pracy Opieka zdrowotna

Uważaj na oszustwa „na ZUS”

Ubezpieczenia społeczne
Oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie podjęli aktywność w internecie. Zakład apeluje o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS.
Paweł Żebrowski
15.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Z doświadczenia OPZZ wynika, że termin „praca przymusowa” jest niejednoznaczny dla organów wymiaru sprawiedliwości. Sami prokuratorzy koordynujący sprawy dotyczące handlu ludźmi często przyznają, że nigdy nie przeszli szkolenia z tego zakresu. Dodatkowo mamy zbyt ubogie orzecznictwo pomagające sędziom w pracy - wskazuje Norbert Kusiak z OPZZ.
Norbert Kusiak
15.10.2019
Prawo pracy
Niemcy, Włosi czy Czesi - między innymi te państwa konkurują z Polską o pracowników z Ukrainy. Problem w tym, że nasi wschodni sąsiedzi za kilka lat mogą już nie wyjeżdżać za pracą tak chętnie jak dziś. Na Ukrainie z roku na rok poprawia się stopa życiowa oraz sytuacja na rynku pracy.
Paweł Żebrowski
15.10.2019
Prawo pracy
Wprowadzenie od października niższej stawki PIT powoduje istotne problemy z obliczeniem wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc. Firmy nie wiedzą, jaką stawkę zastosować – 17 czy 17,75 proc. Wątpliwości dotyczą też rozliczenia premii oraz sytuacji, gdy np. w listopadzie pracownik wpadnie w 32-proc. próg podatkowy.
Krzysztof Koślicki
15.10.2019
PIT Rachunkowość
Za wypadek przy pracy winę ponosi w znacznym stopniu pracownik, który zachował się bezmyślnie, ale także - pozwany pracodawca - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Nie zapewnił on porządku na budowie i bezpiecznych warunków pracy - dodał sąd, więc odpowiada za powstałą szkodę na zasadzie ryzyka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2019
Prawo pracy BHP
Ponoszone przez zleceniodawcę koszty zakwaterowania i dowozu zleceniobiorców do miejsca pracy powinny być doliczone do ich wynagrodzenia i opodatkowane. Podlegają PIT jak przychody z nieodpłatnych świadczeń. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku NSA. Zdaniem ekspertów, stanowisko sądu jest dyskusyjne.
Krzysztof Koślicki
14.10.2019
PIT Prawo pracy
Wprowadzenie w pełni elektronicznego systemu wnioskowania o świadczenia oraz ułatwienia w zgłaszaniu do ubezpieczenia pracowników - takie zmiany zapowiada w rozmowie z Prawo.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zakład chce też wprowadzić system powiadamiania sms-em lub mailem o stanie realizacji spraw.
Paweł Żebrowski
14.10.2019
HR

WSA: Naruszenie przepisów nie miało wpływu na nabór urzędnika

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Podczas naboru na stanowisko urzędnicze do drugiego etapu zakwalifikowano sześć osób, czyli o jedną więcej niż przewidują przepisy. Naruszenie to nie mogło mieć jednak istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ nie wpłynęło na prawa i obowiązki skarżącego, którego do tego etapu nie dopuszczono – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
14.10.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Do kodeksu karnego powinna zostać wprowadzona definicja pracy przymusowej - do takiego wniosku doszedł specjalny zespół działający przy ministrze finansów, inwestycji i rozwoju. Propozycja zmian legislacyjnych została przekazana do ministra sprawiedliwości. Obecnie praca przymusowa nie ma definicji w polskim prawie
Paweł Żebrowski
12.10.2019
Prawo pracy
Stan cywilny i sytuacja osobista nie miały nic wspólnego ze zwolnieniem pracownic kurii, a przyczyny były czysto merytoryczne - wyjaśnia krakowska kuria w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaznacza również, że opinia publiczna źle zrozumiała pierwszy komunikat o zwolnieniu, dlatego został on zmieniony.
Paweł Żebrowski
11.10.2019
Prawo pracy
W żadnym z programów wyborczych nie odwołano się bezpośrednio do ukraińskiej mniejszości narodowej. Brakuje też projektu integracyjnej polityki migracyjnej, której Polska potrzebuje. To się może się zmienić już za cztery lata. Jeżeli bezrobocie w Polsce utrzyma się na niskim poziomie cudzoziemców będzie przybywać w naszym kraju
Paweł Żebrowski
11.10.2019
Prawo pracy

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Głównym zadaniem Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) będzie gromadzenie informacji o emeryturach. Powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, w tym wysokości przyszłego świadczenia - podkreślono w projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Paweł Żebrowski
10.10.2019
Z małego ZUS-u licznego od dochodów będzie mogło skorzystać około 300 tysięcy mikrofirm, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód – ok. 6 tys. zł. PiS zapowiada, że zajmie się tymi zmianami w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach, jeśli je wygra.
Agnieszka Matłacz
10.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Prace przyszłej - nowej - Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy należałoby poprzedzić opracowaniem założeń przez reprezentatywnych praktyków rynku pracy, na przykład członków Rady Dialogu Społecznego - proponuje Business Centre Club. Przypomina, że dorobku poprzedniej komisji, która pracowała od połowy 2016 roku nie zaakceptowała żadna ze stron
Paweł Żebrowski
10.10.2019
Prawo pracy
Związki zawodowe chcą zmian przy przechodzeniu na emerytury pomostowe. Chodzi nie tylko o likwidację wygasającego charakteru świadczenia, ale także sposób przechodzenia na nie. Pracownik może ubiegać się o pomostówkę, ale tylko po rozwiązaniu umowy o pracę. Problem pojawia się, gdy po odmownej decyzji ZUS, nie może już wrócić do pracy.
Paweł Żebrowski
10.10.2019
Prawo pracy
PFRON przeznaczył w tym roku ok. 3,4 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. - To jest nasze wyzwanie, aby osoby niepełnosprawne były aktywne zawodowo. To pozwala im odzyskać wiarę w siebie i pomaga w funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej - mówi prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.
Agnieszka Matłacz
09.10.2019
Prawo pracy