Korporacja, MŚP, start-up czy freelance - co wybierają polscy pracownicy? Okazuje się, że okryta złą sławą korporacja nie jest tak straszna, jak ją malują. To pierwszy wybór specjalistów i managerów – odpowiednio 33 proc. i 38 proc. wskazań przez osoby, na tych stanowiskach (w 2019 r. 25 specjalistów i 34 proc. managerów).

Ogólnie praca w korporacji zyskuje na atrakcyjności. Tak twierdzi Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR. Według niego, więcej ankietowanych niż przed rokiem wskazuje, że chciałoby pracować w korporacji – 35 proc. na przełomie 2020/21 r. w porównaniu do 28 proc. w 2019 roku. Może to wynikać z tego, że w trakcie pandemii pracownicy poszukiwali przede wszystkim stabilnego zatrudnienia. Na atrakcyjności zyskał również świat start-up’u (7 proc. w porównaniu do 4 proc. w 2019 r.). Nadal jednak środowisko pracy charakteryzujące się ciągłą zmianą, dynamiką i nieprzewidywalnością sprawia, że nie każdy odnajdzie się w takiej firmie.

Czytaj również: Lewiatan: Rynek pracy nadal za mało przyjazny dla kobiet>>
 

Coraz mniej osób na freelancie

Dwukrotnie zmniejszył się natomiast udział osób, które deklarują, że chcą pracować jako freelancer. Jeszcze w 2019 roku takie osoby stanowiły 6 proc. uczestników badania, a dziś już tylko 3 proc.

Co ciekawe, 27 proc. ankietowanych nie wie, jaką organizację by wybrało lub nie ma to dla nich znaczenia. Może być to dobra wiadomość dla mniejszych organizacji szukających pracowników z know-howem wyniesionym z międzynarodowych firm – dobrze przemyślana oferta powinna skłonić ich do podjęcia rozmów o potencjalnej współpracy.

- Duże firmy posiadają uporządkowaną strukturę, przejrzyste procesy i dają większą stabilność, której start-up’y czy mniejsze firmy nie mogą zapewnić. Widocznym staje się trend ciągnący w stronę złotego środka – czerpiącego z doświadczeń i wiedzy dużych zachodnich firm, nie tracąc przy tym wizji i otwartości mniejszych graczy. Dlatego na polskim rynku trwa wyścig o to, które rodzime firmy będą w stanie zbudować dużą strukturę, najlepiej międzynarodową, nie rezygnując jednocześnie z wartości i wizjonerstwa, charakterystycznego dla start-up’ów. Te firmy, które pozostaną elastyczne i ukierunkowane na pracownika, ale zarazem będą w stanie odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej, przenosząc doświadczenia i model biznesowy za granicę, będą wygrywać walkę o pracownika w ciągu najbliższych lat – podkreśla Michał Młynarczyk.

 

Zagraniczna korporacja pierwszym wyborem pracowników

Jak zauważają autorzy raportu, miejsce pochodzenia kapitału może w dużym stopniu wpływać na sposób funkcjonowania firmy – jej kulturę, przebieg procesów czy strukturę. To z kolei przyciąga lub zniechęca potencjalnych kandydatów do pracy. Wprawdzie kultura organizacji nie ma rodowodu, a postrzeganie firmy przez przyjęte stereotypy może być mylące, ale nadal są to istotne czynniki wpływające na decyzje o współpracy z danym pracodawcą.

Na atrakcyjności zyskują korporacje z zagranicznym kapitałem – dziś już co trzeci specjalista i manager wybiera zagranicznego pracodawcę (28 proc.) w porównaniu do 21 proc. w ubiegłym roku.

 

Amerykański sen Polaka trwa

Niezmiennie w czołówce zagranicznych pracodawców znajdują się Stany Zjednoczone – 37 proc. ankietowanych zadeklarowało, że amerykańskie organizacje to firmy, z którymi najchętniej podjęliby współpracę. Może to świadczyć o wciąż żyjącej wizji „amerykańskiego snu”, w którym światowe korporacje zapewniają warunki nieporównywalne do innych graczy na rynku pracy. Wysoką pozycję Stanów Zjednoczonych jako wymarzonego pracodawcy, może podtrzymywać rosnąca liczba miejsc pracy – amerykańskie firmy nadal należą do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce.

Drugim wyborem kandydatów są Niemcy – 20 proc. wskazań. Kolejno Szwajcaria i Wielka Brytania, która nieznacznie straciła na atrakcyjności w porównaniu do I edycji badania.

Raport jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI, a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów z 20 branż z całej Polski, spośród których 48 proc. to specjaliści, 39 proc. – menedżerowie, 7 proc. – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6 proc. – studenci i wolni strzelcy.