Prawo.pl
W ostatnich miesiącach biliśmy już rekordy najniższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Nieźle jest z ogólną liczbą pracujących, poprawiają się także wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 50+. Jeśli więc kiedyś jest dobry moment na przyśpieszenie wzrostu wynagrodzenia minimalnego – to właśnie teraz - uważa Łukasz Komuda
Łukasz Komuda
09.10.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Decyzja dotycząca zniesienia limitu trzydziestokrotności na ZUS zostanie podjęta po wyborach - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że takie zmiany zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok.
Paweł Żebrowski
08.10.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pensje polskich nauczycieli są nie tylko jednymi z najniższych w Europie, ale także ich tempo wzrostu jest jednym z najwolniejszych. Z raportu na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół na naszym kontynencie wynika, że w latach 2015-2018 wzrosły one realnie tylko o 1 procent.
Beata Igielska
08.10.2019
Zarządzanie oświatą
Lokalna administracja ma coraz większe problemy z rekrutacją specjalistów, szczególnie od budownictwa, dróg, ochrony środowiska, architektów i informatyków. Nawet tam, gdzie wakatów nie ma, biurka przyszłych emerytów w przyszłym roku mogą być puste. Powodem są niekonkurencyjne zarobki, ale zdobyciu i utrzymaniu profesjonalnej kadry nie sprzyja też upolitycznienie.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.10.2019
Samorząd terytorialny HR
Należy skończyć z zasadą, że Polska konkuruje z innymi krajami tylko niskimi płacami. Podwyżka płacy minimalnej jest ważna nie tylko w kontekście naszych rodaków, którzy wyjeżdżają za granicę, ale także w kontekście zasilających naszą gospodarkę pracowników ze wschodu – podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.
Paweł Żebrowski
08.10.2019
Prawo pracy
Nawet kilka tysięcy osób w Polsce może świadomie zamieszczać nieprawdziwe treści w internecie, pobierając za to wynagrodzenie. Najczęściej zajmują się tym studenci lub młode osoby, dla których to pierwsza praca. Na rynku powstały już specjalne firmy, które zajmują się "czarnym PR", w tym hejtowaniem.
Paweł Żebrowski
08.10.2019
Prawo pracy

SN: Bezwzględny pracodawca musi ponieść karę

Prawo karne Ubezpieczenia społeczne
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników bez wymaganego zgłoszenia do ZUS i opłacenia składek, a ponadto chorej pracownicy nie udziela pomocy, lecz naraża ją na utratę zdrowia i życia, to popełnia czyn o znacznej szkodliwości społecznej - orzekł Sąd Najwyższy. - Nie można zatem w takiej sytuacji umarzać warunkowo postępowania - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2019
Prawo karne Ubezpieczenia społeczne
Duże zapotrzebowanie na pracowników sprawia, że pracodawcy są gotowi zatrudniać osoby, które mają stosunkowo niskie lub niedopasowane do obecnych wymagań kompetencje, a po zatrudnieniu inwestować w ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji - uważa Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Monika Fedorczuk
08.10.2019
Prawo pracy

Pierwsze 100 dni rządu PiS bez zniesienia limitu 30-krotności?

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Politycy PiS zapowiedzieli, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy m.in. dotyczące małego ZUS, 13 i 14 emerytury. W zapowiedzi tej zabrakło informacji o zniesieniu limitu składek na ZUS. Pracodawcy żałują, że rząd jednoznacznie nie wycofał się z tego rozwiązania.
Paweł Żebrowski
07.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.
Paweł Żebrowski
07.10.2019
Prawo pracy
Zachowanie pracownika, który groził innym pracownikom pozbawieniem ich życia jest podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia. Nie ma przy tym znaczenia, że podczas przyjęcia okolicznościowego na terenie zakładu pracodawca zezwolił na symboliczne spożywanie alkoholu – stwierdził Sąd Okręgowy w Siedlcach.
Robert Horbaczewski
07.10.2019
Prawo pracy
Do ZUS wpłynęło prawie 200 tysięcy wniosków, co stanowi około 23 proc. przewidywanego wpływu. Najczęściej o świadczenie ubiegają się osoby w wieku od 18 do 74 lat. Zakład przypomina, że aby dostać dodatkowe pieniądze, suma świadczeń przysługujących z funduszy publicznych nie może przekraczać 1600 złotych.
Paweł Żebrowski
05.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników. Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to wzrost o 3,4 procent.
Paweł Żebrowski
04.10.2019
Prawo pracy
Była funkcjonariuszka policji stara się o usunięcie notatki służbowej z dokumentów znajdujących się w jej aktach osobowych. Komenda Główna Policji uznała, że nie ma do tego podstaw prawnych. W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Powołując się na RODO przypomniał, że była policjantka ma prawo do "bycia zapomnianym".
Paweł Żebrowski
04.10.2019
Policja Prawo pracy
Kodeks pracy zawiera otwarty katalog kryteriów, które nie mogą stanowić podstawy dyskryminacji wskazując w szczególności na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową. Niedozwolonym kryterium dyskryminacyjnym może być również m.in. stan cywilny czy bezdzietność - wskazuje Magdalena Sudoł
Magdalena Sudoł
04.10.2019
Prawo pracy
Zdecydowana większość ankietowanych firm - 92 proc. - zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję Pracowniczych Programów Kapitałowych. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika - wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce.
Paweł Żebrowski
04.10.2019
PPK
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wesprze w 2020 roku finansowo Ochotnicze Hufce Pracy - poinformował wiceminister tego resortu Stanisław Szwed. Zaznaczył, że OHP będą miały dodatkowe środki przeznaczone na wynagrodzenia, które będą opiewały na miliony złotych.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Prawo pracy

Prawo nie ułatwia oceniania pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Ustawa o pracownikach samorządowych nie wskazuje kryteriów oceny okresowej urzędników, więc urzędy same tworzą przepisy w tym zakresie. Nie jest to łatwe, w mniejszych gminach nie ma często nawet regulaminu oceny. A oceny okresowe jako element zarządzania kadrami mają wpływ na dodatkowe wynagrodzenie. Niestety, bywa, że pracownicy otrzymują nagrody bez względu na to, jak realizują zadania.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2019
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Państwowa Inspekcja Pracy bada sprawę pracownic kurii, które miały być zwolnione za to, że nie tworzą "katolickich rodzin". Zdaniem ekspertów w pierwszej kolejności powinna zbadać, czy kobiety zamiast na umowach cywilnoprawnych nie powinny pracować na umowach o pracę. I mówią o pewnych wyjątkach dla związków wyznaniowych m.in. w kontekście dyskryminacji w zatrudnieniu.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Prawo pracy
Dialog pomiędzy organizacjami pracodawców, związków zawodowych i rządem nie zanika Polsce, ale osłabia się - podkreślają eksperci. Zwracają uwagę, że coraz więcej ważnych ustaw uchwalanych jest bez odpowiedniego dialogu ze stroną społeczną. Wymieniają m.in. reformę OFE oraz obniżenie wieku emerytalnego.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Prawo pracy
Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym wzorem informacji o wysokości osiągniętego w danym roku przychodu, czyli formularzem PIT-11. To efekt wprowadzenia w trakcie roku ulgi dla młodych i obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc. Dostosowanie PIT-11 do zmian w przepisach to początek problemów. Prawdziwe będą przy zeznaniach rocznych.
Grażyna J. Leśniak
03.10.2019
PIT
Jak poinformował w środę Związek Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W organizowanej przez związek ankiecie opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”. Protest rozpocznie się zaraz po wyborach.
Krzysztof Sobczak
02.10.2019
Zarządzanie oświatą
Funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zaawansowanej i zagrożonej ciąży nie mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem. Nie zgodziło się na to ABW, argumentując że kobieta była na zwolnieniu lekarskim, którego nie można łączyć z takim urlopem. Funkcjonariuszka została zwolniona. Wyjaśnienia tej sprawy chce RPO.
Paweł Żebrowski
02.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Rząd ma kolejny pomysł - zamiast zniesienia trzydziestokrotności, limit składek na ZUS miałby być podniesiony do 40-krotności lub 45-krotności - wynika z nieoficjalnych informacji Prawo.pl. Takie rozwiązanie dałoby dodatkowe wpływy do budżetu, na które liczy rząd i dodatkowo ograniczyłoby niektóre negatywne skutki dla rynku pracy. Pracodawcy jednak, nie oglądając się na rządzących, już szukają sposobów na uniknięcie większych kosztów zatrudnienia przy zniesieniu limitu
Paweł Żebrowski
02.10.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Jest już gotowych 49 decyzji do wypłaty pierwszego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wnioski o "500 plus" dla niesamodzielnych złożyło do ZUS ponad 184 tys. osób. Do KRUS złożono do tej pory 46 tys. takich wniosków.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Nie jest źle z wiedzą polskich menedżerów HR z zakresu zarządzania - nie odbiega ona w żaden istotny sposób od wiedzy menedżerów z USA, Holandii, Australii i innych krajów - wynika z raportu Iloraz HR, przygotowanego przez dr. Piotra Prokopowicza, a wydanego przez Wolters Kluwer, który swoją premierę ma 1 października w trakcie konferencji Rozwiązania HR.
Agnieszka Matłacz
01.10.2019
HR
Państwowa Inspekcja Pracy po październikowych wyborach parlamentarnych zamierza przedstawić projekt ustawy zakładający rozszerzenie kompetencji inspektorów. Zgodnie z tą propozycją w określonych przypadkach mieliby prawo przekształcić umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Eksperci mają jednak wątpliwości, w tym konstytucyjne.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Prawo pracy

Emeryci i renciści skorzystają z obniżki PIT

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1 października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach czyli także emeryci i renciści.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Celem rady jest zacieśnianie współpracy z byłymi pracownikami Biura RPO. Przedstawiciele Rady Senioralnej planują stworzyć stowarzyszenie, które będzie działać na rzecz seniorów oraz uruchomić Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
1 października 2019 roku stawka PIT zostanie obniżona z 18 do 17 procent. Pracownicze koszty uzyskania przychodów będą natomiast sporo wyższe. Dzięki temu pracownicy zarobią więcej. Zmiana prawa w trakcie roku dołoży jednak dodatkową pracę pracodawcom – wszystko przez przepisy przejściowe. Zdaniem ekspertów, lepiej było poczekać do stycznia.
Krzysztof Koślicki
30.09.2019
PIT