Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. W pierwszej kolejności wysyłane są na nią osoby, które z uwagi na kończące się świadczenie muszą wyjechać jak najwcześniej.
- Osoby skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli na całodobowy pobyt w ośrodku, dostaną z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po jego otrzymaniu powinny skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2 – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Ośrodek telefonicznie poinformuje o wyniku testu. Listę punktów pobrań można znaleźć pod adresem: https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran.

 

Dariusz Fuchs, Katarzyna Malinowska, Dorota Maśniak

Sprawdź  
POLECAMY


Z planowaniem podróży należy powstrzymać się do momentu, w którym ośrodek poinformuje o negatywnym wyniku testu. - Należy pamiętać o tym, aby poinformować ZUS, jeśli nie możemy jechać na rehabilitację, natomiast ośrodek rehabilitacyjny  - gdy zmienimy numeru telefonu - dodaje Beata Kopczyńska.

Czytaj w LEX: Nadzór i kontrola w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego >

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.
Na rehabilitację należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki lub przyłbice.
Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się  do ośrodka.

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >