W czwartek, 13 sierpnia 2020 r., odbyło się posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, które kończy w RDS dyskusję na temat płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej na 2021 rok.  Z naszych informacji wynika, że nie doszło do porozumienia w tej sprawie.

- To jest oficjalne skwitowanie braku porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej na rok 2021 w ramach Rady Dialogu Społecznego – powiedział nam dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego i przewodniczący jej zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Jak mówi prof. Męcina, strony pozostały przy swoich propozycjach. Pracodawcy uważają, że propozycja na poziomie 2800 zł uderzy w firmy, zwłaszcza mikro i małe, wyższymi kosztami pracy. Z kolei OPZZ i FZZ oczekuje jeszcze wyższego wzrostu.

 

Małgorzata Iżycka-Rączka, Krzysztof Wojciech Rączka

Sprawdź  
POLECAMY

Przypomnijmy, że rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej w 2021 r. do 2800 zł i stawki godzinowej do 18,30 zł (obecnie wynosi ona odpowiednio  2600 zł i 17 zł). Część pracodawców opowiedziała się natomiast za utrzymaniem pensji minimalnej na obecnym poziomie lub jej podniesieniem do 2716 zł (o stopień inflacji). Najbardziej skrajne propozycje związków zawodowych zakładały natomiast wzrost płacy minimalnej do kwoty 3100 zł w 2021 r.

Na czwartkowym posiedzeniu RDS zapadł natomiast konsensus w sprawie podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej, ale nie został skwitowany ze względu na brak kworum. Strony zgodziły się, aby pensje w budżetówce wzrosły o 110 proc., choć niektóre organizacje pracodawców miały zastrzeżenia. Strona społeczna podkreślała, że w warunkach pandemii szczególna troska o służbę zdrowia, edukację, ale także administrację jest szczególnie ważna.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy ze schematami ebook >>


Brak porozumienia w sprawie płacy minimalnej w RDS oznacza, że rząd sam określi jej wysokości na przyszły rok w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu. Ma na to czas do 15 września.