Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, który interweniował w tej sprawie, że opóźnienia w wypłacie świadczeń to skutek wielu dodatkowych zadań związanych z realizacją tarcz antykryzysowych, a jednocześnie znacznego wzrostu liczby wniosków o zwykłe świadczenia z ZUS: o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, pogrzebowy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Przypomina, że ze względu na szczególną sytuację nowelizacja ustawy w sprawie COVID-19 z 31 marca wprowadziła  szczególne rozwiązanie dotyczące wypłaty odsetek od nieterminowych wypłat świadczeń.

 


Świadczenia z tarczy

Jeśli chodzi o świadczenia postojowe z tarczy, to wnioski o pierwszą wpłatę zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizowane w 99,4 proc., a o kontynuację – w 94,6 proc. Wnioski o zwolnienie ze składek na ZUS są rozpatrywane: za marzec (na początku lipca) – w 93 proc., za kwiecień - 90,8 proc., a za maj – w 89 proc. Do 23 lipca 2020 r. zrealizowano 82,2 proc. wniosków o zasiłek opiekuńczy na dzieci.

 


Zasiłki

W okresie pandemii nastąpił znaczny wzrost liczby wpływających wniosków o zasiłki, tj. chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, pogrzebowy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Liczba nowych spraw w I półroczu 2020 r. wyniosła 3 890 tys. z tego:

  • w styczniu 2020 r. - 435,98 tys.
  • w lutym 2020 r. - 397,7 tys.
  • w marcu 2020 r. - 581,2 tys.
  • w kwietniu 2020 r. - 974,56 tys.
  • w maju 2020 r.- 876,3 tys.
  • w czerwcu 2020 r. - 624, 3 tys.

Zatem, w I półroczu 2020 r. nastąpił wzrost liczby wniosków o 163 proc. w stosunku do I półrocza 2019 roku. Wnioski o zasiłki chorobowe z marca ZUS zrealizował w 99,11 proc., z kwietnia – w 90,54 proc., a z czerwca – w 70,85 proc. Zasiłki opiekuńcze – odpowiednio – w 99,87 proc., 99,13 proc. i w 62,18 proc. Macierzyńskie: w 98,71 proc., w 88,3 proc. i w 57,7 proc.

Po otrzymaniu tych informacji RPO ponownie zwrócił się do ZUS. Jak podkreślił Rzecznik, sytuacja, w której znalazły się instytucje publiczne z powodu pandemii COVID-19, jest wyjątkowa. - Dostrzegamy także skalę i złożoność dodatkowych obowiązków, nałożonych na ZUS ustawami antykryzysowymi i związanych z wypłatą świadczeń postojowych, obsługą zwolnień z opłacania składek i wypłatą dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Doceniamy także starania podjęte w celu ich sprawnej realizacji – podkreślił Stanisław Trociuk, zastępca RPO, przekazując kolejne skargi obywateli na wielomiesięczne oczekiwanie na wypłatę świadczeń  - w celu ich zbadania.

Czytaj również: Rodzice przed dylematem, a pracodawcy pod ścianą>>