Prawo.pl
Zadaniem nowej agencji ma być egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników, w tym m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa.
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Prawo pracy
Ponad 2,2 tys. umów zawarły firmy z instytucjami finansowymi na prowadzenie u nich Pracowniczych Planów Kapitałowych. To już prawie 60 proc. firm z pierwszej fali - podkreślił wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Zobowiązane do tworzenia PPK są przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 osób.
Paweł Żebrowski
16.10.2019
PPK
Przygotowywanie projektu ustawy o OFE w momencie kiedy rząd wprowadza swój główny projekt związany z dobrowolnym oszczędzaniem na okres po 60 roku życia, czyli PPK, jest delikatnie mówiąc nietrafiony - uważa Oskar Sobolewski, prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
16.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa skarżą się, że nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wszystko z powodu niewykonanego wyroku TK. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy, którzy wytaczają z tego tytułu procesy. RPO domaga się wyjaśnień od szefa MSWiA.
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Prawo pracy

Pracodawcy nie mówią "nie" czterdziestokrotności

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wyda wspólne stanowisko w sprawie zniesienia limitu trzydziestokrotności na ubezpieczenie społeczne - dowiedziało się Prawo.pl. Pracodawcy chcą szerszej debaty na temat zapowiadanych zmian oraz ich ewentualnego wprowadzenia. Ich zdaniem podwyższenie limitu składek np. do czterdziestokrotności to "mniejsze zło".
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Służba z powołania na stanowisku oficera straży pożarnej nie jest silnie chroniona - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że nie trzeba być złym oficerem, aby komendant uznał, że nie ma zaufania do swego zastępcy. Jest to decyzja uznaniowa - podkreślił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2019
Administracja publiczna Prawo pracy

NSA: Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy bez VAT

Pacjent VAT Prawo pracy Opieka zdrowotna
Konsultacje psychologiczne realizowane w ramach badań profilaktycznych na zlecenie lekarza medycyny pracy są zwolnione z VAT. Dotyczy to także badań kierowców wykonujących transport drogowy oraz kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. Nie ma bowiem podstaw faktycznych i prawnych, by różnicować zakres badań psychologicznych ‒ orzekł NSA.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2019
Pacjent VAT Prawo pracy Opieka zdrowotna

Uważaj na oszustwa „na ZUS”

Ubezpieczenia społeczne
Oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie podjęli aktywność w internecie. Zakład apeluje o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS.
Paweł Żebrowski
15.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Z doświadczenia OPZZ wynika, że termin „praca przymusowa” jest niejednoznaczny dla organów wymiaru sprawiedliwości. Sami prokuratorzy koordynujący sprawy dotyczące handlu ludźmi często przyznają, że nigdy nie przeszli szkolenia z tego zakresu. Dodatkowo mamy zbyt ubogie orzecznictwo pomagające sędziom w pracy - wskazuje Norbert Kusiak z OPZZ.
Norbert Kusiak
15.10.2019
Prawo pracy
Wprowadzenie od października niższej stawki PIT powoduje istotne problemy z obliczeniem wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc. Firmy nie wiedzą, jaką stawkę zastosować – 17 czy 17,75 proc. Wątpliwości dotyczą też rozliczenia premii oraz sytuacji, gdy np. w listopadzie pracownik wpadnie w 32-proc. próg podatkowy.
Krzysztof Koślicki
15.10.2019
PIT Rachunkowość
Niemcy, Włosi czy Czesi - między innymi te państwa konkurują z Polską o pracowników z Ukrainy. Problem w tym, że nasi wschodni sąsiedzi za kilka lat mogą już nie wyjeżdżać za pracą tak chętnie jak dziś. Na Ukrainie z roku na rok poprawia się stopa życiowa oraz sytuacja na rynku pracy.
Paweł Żebrowski
15.10.2019
Prawo pracy
Za wypadek przy pracy winę ponosi w znacznym stopniu pracownik, który zachował się bezmyślnie, ale także - pozwany pracodawca - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Nie zapewnił on porządku na budowie i bezpiecznych warunków pracy - dodał sąd, więc odpowiada za powstałą szkodę na zasadzie ryzyka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2019
Prawo pracy BHP
Wprowadzenie w pełni elektronicznego systemu wnioskowania o świadczenia oraz ułatwienia w zgłaszaniu do ubezpieczenia pracowników - takie zmiany zapowiada w rozmowie z Prawo.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zakład chce też wprowadzić system powiadamiania sms-em lub mailem o stanie realizacji spraw.
Paweł Żebrowski
14.10.2019
HR
Ponoszone przez zleceniodawcę koszty zakwaterowania i dowozu zleceniobiorców do miejsca pracy powinny być doliczone do ich wynagrodzenia i opodatkowane. Podlegają PIT jak przychody z nieodpłatnych świadczeń. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku NSA. Zdaniem ekspertów, stanowisko sądu jest dyskusyjne.
Krzysztof Koślicki
14.10.2019
PIT Prawo pracy

WSA: Naruszenie przepisów nie miało wpływu na nabór urzędnika

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Podczas naboru na stanowisko urzędnicze do drugiego etapu zakwalifikowano sześć osób, czyli o jedną więcej niż przewidują przepisy. Naruszenie to nie mogło mieć jednak istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ nie wpłynęło na prawa i obowiązki skarżącego, którego do tego etapu nie dopuszczono – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
14.10.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Do kodeksu karnego powinna zostać wprowadzona definicja pracy przymusowej - do takiego wniosku doszedł specjalny zespół działający przy ministrze finansów, inwestycji i rozwoju. Propozycja zmian legislacyjnych została przekazana do ministra sprawiedliwości. Obecnie praca przymusowa nie ma definicji w polskim prawie
Paweł Żebrowski
12.10.2019
Prawo pracy
Stan cywilny i sytuacja osobista nie miały nic wspólnego ze zwolnieniem pracownic kurii, a przyczyny były czysto merytoryczne - wyjaśnia krakowska kuria w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaznacza również, że opinia publiczna źle zrozumiała pierwszy komunikat o zwolnieniu, dlatego został on zmieniony.
Paweł Żebrowski
11.10.2019
Prawo pracy
W żadnym z programów wyborczych nie odwołano się bezpośrednio do ukraińskiej mniejszości narodowej. Brakuje też projektu integracyjnej polityki migracyjnej, której Polska potrzebuje. To się może się zmienić już za cztery lata. Jeżeli bezrobocie w Polsce utrzyma się na niskim poziomie cudzoziemców będzie przybywać w naszym kraju
Paweł Żebrowski
11.10.2019
Prawo pracy

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Głównym zadaniem Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) będzie gromadzenie informacji o emeryturach. Powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, w tym wysokości przyszłego świadczenia - podkreślono w projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Paweł Żebrowski
10.10.2019
Z małego ZUS-u licznego od dochodów będzie mogło skorzystać około 300 tysięcy mikrofirm, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód – ok. 6 tys. zł. PiS zapowiada, że zajmie się tymi zmianami w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach, jeśli je wygra.
Agnieszka Matłacz
10.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Prace przyszłej - nowej - Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy należałoby poprzedzić opracowaniem założeń przez reprezentatywnych praktyków rynku pracy, na przykład członków Rady Dialogu Społecznego - proponuje Business Centre Club. Przypomina, że dorobku poprzedniej komisji, która pracowała od połowy 2016 roku nie zaakceptowała żadna ze stron
Paweł Żebrowski
10.10.2019
Prawo pracy
Związki zawodowe chcą zmian przy przechodzeniu na emerytury pomostowe. Chodzi nie tylko o likwidację wygasającego charakteru świadczenia, ale także sposób przechodzenia na nie. Pracownik może ubiegać się o pomostówkę, ale tylko po rozwiązaniu umowy o pracę. Problem pojawia się, gdy po odmownej decyzji ZUS, nie może już wrócić do pracy.
Paweł Żebrowski
10.10.2019
Prawo pracy
PFRON przeznaczył w tym roku ok. 3,4 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. - To jest nasze wyzwanie, aby osoby niepełnosprawne były aktywne zawodowo. To pozwala im odzyskać wiarę w siebie i pomaga w funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej - mówi prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.
Agnieszka Matłacz
09.10.2019
Prawo pracy
Najczęściej pracę zmieniają inżynierowie, kasjerzy i sprzedawcy oraz zatrudnieni w branży hotelarskiej. Na czele listy stanowisk, w których Polacy najczęściej zmieniają pracę, znaleźli się również robotnicy wykonujący proste prace fizyczne i kierowcy - wynika z raportu Randstad.
Paweł Żebrowski
09.10.2019
Prawo pracy

Trudno o bezpieczeństwo w przepełnionych szkołach

Szkoła i uczeń BHP Zarządzanie oświatą
Odpowiedzialność finansowa za szkoły spoczywa na samorządach. Zaś za bezpieczeństwo dzieci całkowicie odpowiadają dyrektorzy szkół. Tymczasem w przepełnionych z powodu kumulacji roczników ponad miarę budynkach trudno o zachowanie podstawowych zasad BHP. Przeciwpożarowe drogi ewakuacyjne korkują się, co obnażyły bezlitośnie próbne alarmy.
Beata Igielska
09.10.2019
Szkoła i uczeń BHP Zarządzanie oświatą
W ostatnich miesiącach biliśmy już rekordy najniższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Nieźle jest z ogólną liczbą pracujących, poprawiają się także wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 50+. Jeśli więc kiedyś jest dobry moment na przyśpieszenie wzrostu wynagrodzenia minimalnego – to właśnie teraz - uważa Łukasz Komuda
Łukasz Komuda
09.10.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Decyzja dotycząca zniesienia limitu trzydziestokrotności na ZUS zostanie podjęta po wyborach - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że takie zmiany zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok.
Paweł Żebrowski
08.10.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pensje polskich nauczycieli są nie tylko jednymi z najniższych w Europie, ale także ich tempo wzrostu jest jednym z najwolniejszych. Z raportu na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół na naszym kontynencie wynika, że w latach 2015-2018 wzrosły one realnie tylko o 1 procent.
Beata Igielska
08.10.2019
Zarządzanie oświatą
Nawet kilka tysięcy osób w Polsce może świadomie zamieszczać nieprawdziwe treści w internecie, pobierając za to wynagrodzenie. Najczęściej zajmują się tym studenci lub młode osoby, dla których to pierwsza praca. Na rynku powstały już specjalne firmy, które zajmują się "czarnym PR", w tym hejtowaniem.
Paweł Żebrowski
08.10.2019
Prawo pracy