Prawo.pl
Firmy transportowe będą miały 18 miesięcy na przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów dyrektywy o pracownikach delegowanych. Kierowcy będą wyłączeni z 12 miesięcznego limitu okresu delegowania. To główne ustalenia nocnych negocjacji pomiędzy przedstawicielami Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie tzw. pakietu mobilności.
Jolanta Ojczyk
12.12.2019
Prawo unijne
Trwa czas firmowych śledzików. W tym roku zdecydowanie najpopularniejszym terminem takich spotkań jest piątek 13 grudnia. Firmową Wigilię planuje na ten dzień co czwarta firma. Średni koszt imprezy świątecznej na pracownika w Polsce wynosi 157 zł, przy czym ceny zdecydowanie winduje Mazowsze.
Agnieszka Matłacz
12.12.2019
HR
Pracownicy, którzy w ciągu roku przekroczą próg podatkowy, w 2020 roku szybciej zapłacą zaliczkę na PIT według wyższej stawki. Do końca 2019 roku 32-proc. zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. W przyszłym roku wyższą daninę trzeba będzie zapłacić wcześniej.
Krzysztof Koślicki
12.12.2019
PIT Prawo pracy

Emerytura bez podatku, czyli antysystemowa podwyżka

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
O około 20 proc. wzrosłyby emerytury i renty, gdyby nie były opodatkowane. Ale na wprowadzeniu takiej zmiany budżet państwa traciłby rocznie nawet 20 miliardów złotych. Jednak to nie ubytek dochodów jest najgorszy. O wiele bardziej niebezpieczne, zdaniem ekspertów, jest zagrożenie rozsadzenia systemu emerytalnego od wewnątrz.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2019
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Opóźnienie o miesiąc, czyli do 1 lutego 2020 r. wejścia w życie tzw. Małego ZUS-u plus zarekomendowali posłowie z komisji zajmujących się w środę projektem. Rozszerza on możliwości płacenia niższych składek na ZUS przez drobnych przedsiębiorców.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.12.2019
Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ rentowy może wybrać płatnika składek czyli podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Zdrowia chce dopisać do listy procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, także prace związane z narażeniem na pył drewna, czy np. prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna

Trudniej będzie unikać płacenia składek, bo inspektor będzie miał dostęp do bazy ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy RODO
Prawdopodobnie od 2020 roku przedsiębiorcom trudniej będzie uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników. Dzięki porozumieniu między ZUS i Państwową Inspekcją Pracy, które właśnie jest finalizowane, inspektor pracy już idąc na kontrolę do firmy, dobrze będzie wiedział, co przedsiębiorca ma na sumieniu.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy RODO
Kobiety z rocznika 53, pobierające emeryturę po wcześniejszej, będą mogły bezterminowo składać wnioski o ponowne przeliczenie świadczenia, choć od wydania decyzji przyznającej im emeryturę minęło pięć lat – postanowiły we wtorek senackie komisje przyjmując projekt ustawy, który ma im to umożliwić.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) wyniesie 3,39. Tak postanowiła Rada Ministrów przyjmując we wtorek rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, przedłożone przez ministra finansów.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych w Polsce większy udział mają kobiety (18,7 proc.) niż mężczyźni (13,9 proc.) - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Nie przekłada się to jednak na zajmowane stanowiska. Kobiety są bardziej krytyczne w samoocenie i większość z nich ubiega się o stanowisko tylko wtedy, kiedy mają poczucie, że spełniają wszystkie wymagane kryteria. Rzadziej aplikują też na stanowiska wyższe niż te, które aktualnie zajmują.
Agnieszka Matłacz
10.12.2019
HR Dla studenta

Urlop ojcowski - nowy benefit dla pracowników

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Są już w Polsce pierwsze firmy oferujące pracownikom dodatkowy, pełnopłatny urlop ojcowski, niezależnie od uprawnień wynikających z obowiązującego prawa. Traktują to jako kolejny benefit, na który raczej nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić. Zdaniem ekspertów warto takie wydłużanie urlopu ojcowskiego popierać, ale lepiej nie speszyć się z narzucaniem go firmom i pracownikom.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Lekarz ze specjalizacją radiologa stał się niezdolny do pracy 13 lat po ukończeniu studiów. ZUS i sądy pracy odmówiły 52-letniemu mężczyźnie wypłacenia renty rodzinnej po ojcu, gdyż nie spełniał warunków, jakie stawia ustawa emerytalna - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Mieszanie Państwowej Inspekcji Pracy do sprawdzania sygnałów o zniechęcaniu do partycypacji w PPK to duże nieporozumienie. PIP takimi sprawami się nie zajmuje. Inspektor pracy w przedsiębiorstwie może kontrolować wiele rzeczy, ale w zakresie jego ustawowych kompetencji na dzisiaj nie jest badanie sygnałów o zniechęcaniu do PPK - mówi Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Prawo.pl
10.12.2019
PPK
Oskar Sobolewski, prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego, wystąpił do Polskiego Funduszu Rozwoju o udostępnienie analiz, na podstawie których szacowany był poziom partycypacji w PPK. Na początku grudnia było na poziomie 35 proc. uprawnionych.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Małe i średnie firmy PPK
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu uległ likwidacji. Termin zakończenia jego działalności wyznaczono na 27 października 2019 r. W związku z jego likwidacją konieczna jest zmiana przepisów dotycząca wpisywania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.12.2019
Prawo pracy BHP Finansowanie zdrowia
Nie byłoby gorszego sposobu na budowanie zaufania do PPK, gdyby przepisy zakazujące zniechęcania do PPK traktować jako bat na krytykę tej propozycji albo jako karę dla pracodawców, którzy pracowniczym planom kapitałowym nie nadają znaczenia, jakiego oczekiwaliby organizatorzy tego systemu - pisze Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Adrian Prusik
09.12.2019
PPK
Kobiety z rocznika 53, pobierające emeryturę po wcześniejszej, które złożyły wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia, choć od wydania decyzji przyznającej im emeryturę minęło pięć lat, prawdopodobnie będą musiały złożyć wniosek ponownie – ustaliło Prawo.pl. Tak twierdzą eksperci, a oficjalnego stanowiska jeszcze nie ma.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty

PPK mniej popularne niż zakładano

Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podał na Twitterze, że 4 grudnia 2019 r. w PPK jest już milion uczestników. Z udostępnionej informacji wynika, że w PPK uczestniczy niespełna 35 proc. uczestników I kohorty pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób. To wynik niższy o ponad połowę od rządowej prognozy – twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2019
Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Emerytury stażowe furtką do obniżenia wieku emerytalnego

Prawnicy Emerytury i renty Małe i średnie firmy
Umożliwienie przejścia na emeryturę po 40 latach pracy będzie oznaczało obniżenie wieku emerytalnego. Dla mężczyzn, którzy rozpoczęli pracę w wieku np. 18 lat, po ukończeniu zawodówki - nawet o siedem lat. Jak nieoficjalnie ustaliło Prawo.pl, wprowadzenie emerytury stażowej mogłoby kosztować kilka miliardów złotych rocznie.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2019
Prawnicy Emerytury i renty Małe i średnie firmy
Jest początek grudnia a Ministerstwo Finansów nie przygotowało jeszcze wzorów nowych formularzy PIT-11. Pracodawcy jako płatnicy PIT obawiają się, że nie zdążą przygotować swoich systemów do wystawiania rocznych PIT. Tłumaczą, że wprowadzanie zwolnienia z PIT dla młodych i niższej stawki podatku w trakcie roku podatkowego było błędem.
Krzysztof Koślicki
06.12.2019
PIT
Profesorowie, parlamentarzyści, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych weszli w skład Rady Rodziny, którą w czwartek powołała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym dla szefowej tego resortu.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Prawo rodzinne
Obecnie funkcjonuje już 6,3 tys. instytucji oferujących około 171,7 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 22,7 proc. dzieci w wieku 1-2 lata objętych jest opieką instytucjonalną, z nianiami włącznie – twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zastrzega, że te liczby mogą być wyższe, bo to dane na 18 października br.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Domowe finanse
Pierwszy milion uczestników PPK! Miło mi poinformować, że dzisiaj liczba pracowników oszczędzających w @MojePPK zgłoszonych przez pracodawców 250+ do PFR przekroczyła milion. Ta liczba codziennie rośnie, a partycypację na I etapie poznamy do połowy XII - napisał w środę wieczorem na Twitterze Paweł Borys, Prezes PFR.
Agnieszka Matłacz
05.12.2019
PPK
Co najmniej do 1 czerwca 2020 r. członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych będą mieli czas na zastanowienie, co zrobić ze swoimi oszczędnościami zgromadzonymi w OFE: czy przekazać je do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Tego dnia mają dopiero wejść w życie przepisy dotyczące przekształcenia OFE w IKE. Na razie jednak nie wiadomo, w jakim terminie osoby chcące uniknąć 15-procentowej opłaty przekształceniowej, będą musiały złożyć deklaracje o przeniesieniu pieniędzy do ZUS. Obecnie trwają uzgodnienia w łonie rządu.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Emerytury i renty
Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do tzw. Małego ZUS plus i wydłużenie okresu, w którym możliwe będzie płacenie obniżonych składek co najmniej do pięciu lat - to propozycje, które mogą pojawić się w Sejmie, choć rząd wcześniej je odrzucił. Część zainteresowanych środowisk ma jednak obawy, że ta zmiana może zaburzyć konkurencję wśród małych firm.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Droga do turkusu to zdecydowanie proces. Nie da się wprowadzić takiej zmiany z dnia na dzień. Do wdrożenia turkusowego modelu zarządzania potrzeba odpowiednich kompetencji, ludzi i pewnej wspólnej ewolucji - dorastania do nowego sposobu komunikacji i prowadzenia biznesu - mówi Paweł Kaczmarczyk
Agnieszka Matłacz
05.12.2019
HR
Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiada wprowadzenie rozwiązania motywującego, które ma umożliwić przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Pierwszy dodatek miałby być przewidzianym po 25 latach służby, drugi po 28,5.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Policja Prawo pracy
W 2020 roku pracownicy blisko połowy firm mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzenia. To efekt zwiększenia płacy minimalnej, która oprócz podwyżek może spowodować także wzrost cen produktów i usług oraz redukcję części etatów. Sygnały o spowolnieniu już wpływają na nastroje przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Wzrost oczekiwań finansowych kandydatów do pracy oraz brak pracowników z wymaganymi kwalifikacjami czy – w ogóle – brak chętnych do pracy, to główne problemy z pozyskaniem pracowników - alarmuje BCC. Przedsiębiorcy obawiają się, że prognozowane spowolnienie gospodarcze może tę sytuację tylko pogłębić.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy