Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.

W latach 2021-2023 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

•            2021 r. – 30 osób;

•            2022 r. – 40 osób;

•            2023 r. – 40 osób.

 


W poprzednich latach kilkanaście razy więcej mianowanych

Dla porównania - na początku grudnia 2019 roku do grona urzędników służby cywilnej dołączyło 415 osób. Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański mówił wtedy, że odsetek mianowanych urzędników stanowi istotny wyznacznik stopnia profesjonalizacji służby cywilnej.

Pod koniec 2019 roku rząd ustalił trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na odpowiednio - w roku 2020 do 490 osób, w 2021 r. – 550 osób, a w 2022 r. –  600 osób.

Czytaj też: Rekonstrukcja rządu to wstęp do zwolnień w administracji

Wszystko przez pandemię

Decyzja rządu związana jest z trudną sytuację finansów publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjętymi przez Radę Ministrów działaniami, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych w administracji.

Rząd podkreślał zawsze, że uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej. Możliwość uzyskania mianowania stanowi szansę na zatrzymanie w korpusie najlepszych pracowników zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.