Projekt ustawy zmieniającej ustawę w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje rezygnację w 2020 roku z postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

 


Zmiana w ustawie o służbie cywilnej

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 r. oraz opłatę wniesioną za udział w tym postępowaniu zwróci pracownikowi służby cywilnej Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej przystępuje co roku kilkaset osób, np. w 2019 r. było to blisko 900. Udział w nim wiąże się z koniecznością podróży osób przystępujących do tego postępowania do Warszawy i ich jednoczesnym przebywaniem w dużym skupisku w sali egzaminacyjnej oraz zapewnienia licznej obsługi organizacyjnej przed, w trakcie i po samym sprawdzianie. W oczywisty sposób nie sprzyja to walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj też: Trwałość zatrudnienia pracowników służby cywilnej może być zagrożona

Trudny sprawdzian, sytuacja niejasna

Sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej jest niełatwym egzaminem, wymagającym bardzo dobrego przygotowania. W związku z niejasną sytuacją związaną z ewentualnym utrzymywaniem się zagrożenia epidemicznego, pracownicy urzędów administracji rządowej powinni mieć jasność i pewność co do losów postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 r.

Zmiana przepisu zakłada zwrot zgłoszeń i opłat za przystąpienie do postępowania wniesionych przez osoby, które w tym roku już złożyły swoje zgłoszenia.