Fragment studium przypadku zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HRArtykuł w formie...
Halina Guryn
04.07.2007
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
27.06.2007
Komentarz omawia pojęcie doby pracowniczej z uwzględnieniem doby niedzielnej i świątecznej, jej...
Magdalena Rycak
05.06.2007
Jak ustalić wymiar czasu pracy i urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na 9/10 etatu?
Magdalena Stojek-Siwińska
05.06.2007
Komentarz omawia zasady i tryb przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracownikw samorządowych. Na...
Michał Culepa
28.05.2007
Zawarte w ustawie zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko...
Radosław Kowalski
28.05.2007
Magdalena Stojek-Siwińska
30.04.2007
Joanna Grzelińska
30.04.2007
Piotr Kostrzewa
30.04.2007
1    1072  1073  1074  1075  1076