Rzeczniczka urzędu Jolanta Talarczyk podała, że do wypadku doszło na poziomie 556 m, podczas próbnego rozruchu przenośnika po wymianie uszkodzonego krążnika. Mężczyzna doznał bardzo rozległych obrażeń klatki piersiowej, zmarł przed upływem dwóch godzin.

Na miejsce wypadku, w celu zbadania jego okoliczności, udali się przedstawiciele Okręgowego i Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Większościowym właścicielem Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia jest czeski Energetyczny i Przemysłowy Holding (EPH), działający, oprócz Czech, także m.in. na Słowacji i w Niemczech. Głębinowa kopalnia Silesia jest położona ok. 30 km od granicy polsko-czeskiej.

Zmarły górnik jest 21. śmiertelną ofiarą w górnictwie w tym roku, a 14. w kopalniach węgla kamiennego. Jak podkreśliła Talarczyk, poprzedni śmiertelny wypadek, który miał miejsce w środę w Zakładzie Górniczym Guzki, również zdarzył się przy przenośniku taśmowym. Podczas czyszczenia rolki prowadzącej dolnej części taśmy przenośnika taśmowego odbierającego kruszywo z kruszarki, operator ładowarki został wciągnięty przez taśmę przenośnika, doznając śmiertelnych obrażeń.

„Mieliśmy nadzieję na dobry rok, z mniejszą liczbą wypadków. Niestety, w tym tygodniu wydarzyły się aż dwa wypadki śmiertelne. To niepokojące zjawisko, nierzadkie w okresie przed Barbórką. Na potrzebę szczególnej czujności i dbałości o bezpieczeństwo zwróci uwagę w przygotowanym liście do górników prezes Wyższego Urzędu Górniczego” – powiedziała Talarczyk.

W całym ubiegłym roku zginęło 28 górników, w tym 22 w kopalniach węgla kamiennego.