Komentarz przedstawia wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkołach, zadania dyrektorw szkł...
Jerzy Żurek
19.04.2010
BHP
Czy istnieje obowiązek protokółowania przebiegu instruktażu wraz z wykonaniem egzaminu końcowego?...
Roman Majer
19.04.2010
BHP
14.04.2010
Ubezpieczenia społeczne
Każdy pracodawca, mający wątpliwości co do zasad opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych...
Inny
14.04.2010
BHP
Z art. 62 p.b. wynika, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez...
Kazimierz Kościukiewicz
14.04.2010
BHP
Ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 223) została zmieniona ustawa z dnia 27...
12.04.2010
BHP
Sytuacja finansowa przedsiębiorcw, ktrzy chcą skorzystać z umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na...
Aneta Mościcka
08.04.2010
Ubezpieczenia społeczne
Awarie związane z przewozem towarów niebezpiecznych stwarzają wiele zagrożeń oraz trudności podczas...
Andrzej Janczak
07.04.2010
BHP
Do krakowskiego sądu wniesiono pozew w bezprecedensowej sprawie. Była pracownica koncernu Philip...
Inny
07.04.2010
BHP
07.04.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Uprawnienia kontrolne inspekcji pracy wynikają przede wszystkim z ustawy o PIP Inspekcja pracy jest...
Jarosław Marciniak
07.04.2010
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski