Wypadek przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy Za wypadek przy pracy stażysty...
Roman Majer
26.01.2011
BHP
Zgodnie z europejską koncepcją bezpieczeństwa Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel...
Roman Majer
26.01.2011
BHP
26.01.2011
Ubezpieczenia społeczne

Zatrzymać starsze pokolenie w pracy

Ubezpieczenia społeczne HR
26.01.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Środki na specjalnych kontach w ZUS będą waloryzowane według nominalnego wzrostu PKB, a OFE będą...
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Czy można ukarać pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym, który po kilku miesiącach...
Kamil Szymański
25.01.2011
BHP
W jaki sposób pracodawca może udowodnić, że warunki pracy na stanowisku pracy w zakładzie są takie...
Anna Sokołowska
24.01.2011
BHP

O emerytury dba niewiele firm

Ubezpieczenia społeczne
24.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wsplnej...
24.01.2011
BHP
24.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca może przechowywać kopie zaświadczeń. Oryginały powinien oddać pracownikowi, czyli...
Kamil Szymański
24.01.2011
BHP
W zakładzie pracy doszło do wypadku. Jeden z pracowników na polecenie pracodawcy przerwał pracę i...
Kamil Szymański
24.01.2011
BHP
24.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
1 stycznia tego roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z...
Agnieszka Rosa
21.01.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe...
Kazimierz Kościukiewicz
19.01.2011
BHP
Wynagrodzenie w wysokości 200 tys. zł dostanie kierowniczka dystrybucji za pracę w godzinach...
Agnieszka Rosa
19.01.2011
HR