Dwa lata więcej na powiększenie elektromobilnej floty

Samorząd terytorialny Środowisko

Wydłużenie o dwa lata do 2022 r. terminu do kiedy naczelne lub centralne organy administracji państwowej i jednostki samorządu terytorialnego mają mieć 10-proc. udział samochodów elektrycznych we flotach. Takie zmiany przewiduje podpisana w piątek przez prezydenta nowela ustawy o biopaliwach. 

09.08.2019

Ochrona środowiska będzie głównym tematem XIX Kongresu Gmin Wiejskich

Samorząd terytorialny Środowisko

Gospodarka odpadami komunalnymi, susza, nierozwiązane kwestie ścieków czy wzrost cen energii to problemy, które doskwierają gminom wiejskim. To także zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Tematyce środowiska i finansów będzie poświęcony tegoroczny jesienny Kongres Gmin Wiejskich.

09.08.2019

RPO: Możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym

Samorząd terytorialny Środowisko

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, aby Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił pozew mieszkańca Rybnika, który skarżył Skarb Państwa za zanieczyszczone powietrze. Według rzecznika ochrona środowiska jest jedną z możliwych podstaw ograniczania wolności i praw człowieka.

08.08.2019

Ustawa podpisana - możliwe wyższe opłaty za brak segregacji śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą m.in. zachęcać do segregowania odpadów oraz ułatwić gminom kontrolę nad odbiorem odpadów komunalnych. Jedna ze zmian stanowi, że osoby które nie będą segregowały śmieci zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

07.08.2019

RPO do Prezydenta: Obywatele powinni mieć wpływ na uciążliwe inwestycje

Środowisko

Rzecznik praw obywatelskich apeluje do prezydenta o zawetowanie zmian w ustawie środowiskowej, które utrudnią społecznościom lokalnym udział w postępowaniach dotyczących uciążliwych inwestycji. Fermy zwierząt futerkowych, ubojnie czy składy odpadów powodują szkody dla przyrody i ludzi, a Sejm ograniczył prawa do uczestniczenia w procedurach dotyczących środowiska.

07.08.2019

NIK: Bomby ekologiczne zagrażają mieszkańcom

Samorząd terytorialny Środowisko

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi tzw. bomby ekologiczne wciąż mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Organy administracji publicznej nie znają faktycznej skali zanieczyszczeń i zagrożeń. System identyfikacji i usuwania nie funkcjonuje skutecznie ani na szczeblu centralnym ani w samorządach – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

05.08.2019

Łatwiej będzie uzyskać decyzję środowiskową

Środowisko Budownictwo

Senat uchwalił bez poprawek ustawę, która uprości procedury wydawania decyzji środowiskowych. Sprawi, że inwestorzy nie będą musieli zabiegać o wypisy z rejestrów gruntów, etapowość przestanie być wymogiem do wydłużenia terminu ważności decyzji. Wprowadza też nową deficnicję strony postępowania, która wzbudza kontrowersje. 

02.08.2019

5 tysięcy złotych dopłaty do paneli słonecznych na dach

Środowisko

Rząd chce już we wrześniu uruchomić program „Mój prąd” - zapowiada Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Przeznaczy na niego 1 miliard złotych. To oznacza, że około 200 tysięcy właścicieli domów może otrzymać 5 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania do instalacji paneli słonecznych.

01.08.2019

Przepis przejściowy pozwala na odbiór śmieci z firm na starych zasadach

Samorząd terytorialny Środowisko

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, co przewiduje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Obecne przepisy stosuje się, jeśli gmina zawrze umowę przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale na wejście w reżim starej ustawy pozwala już samo wszczęcie postępowania przetargowego.

01.08.2019

Nawet Natura 2000 nie chroni przed kurzymi fermami

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Sprawa fermy w Kruszynianach jak w soczewce pokazuje iluzoryczność praw mających chronić przyrodę. Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to fermy kurze mogą być planowane na najbardziej ekologicznych terenach zaliczanych do sieci Natura 2000, i to mimo protestu mieszkańców - pisze Małgorzata Żmudka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

29.07.2019

Gminy pomogą rządowi z Czystym powietrzem. Czy na swój koszt?

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 29 lipca gminy mogą przyjmować wnioski o wymianę pieców w programie Czyste powietrze, dzięki czemu zainteresowani mieszkańcy nie będą już musieli jechać w tym celu do odległego miasta. Może uratuje to rządowy projekt, któremu grozi utrata środków unijnych. To dla samorządów dodatkowa praca, za którą, póki co, muszą same zapłacić.

27.07.2019

Wspólnoty mieszkaniowe będą prosumentami

Środowisko Budownictwo

Od przyszłej kadencji rządu status prosumenta ma być też dostępny dla wspólnot mieszkaniowych - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. I pochwaliła się, że na dachu budynku resortu powstanie jedna z największych w stolicy instalacji fotowoltaicznych. Przetarg ma być ogłoszony w sierpniu.

26.07.2019

Gmina może nieodpłatnie przekazać drzewo pogorzelcom

Samorząd terytorialny Środowisko

Wójt może przewidzieć w zarządzeniu możliwość nieodpłatnego przekazania mieszkańcom - w sytuacjach losowych - drzewa pochodzącego z lasu, stanowiącego własność gminy. Świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego.

25.07.2019

Baza danych o odpadach ruszy w 2020 roku

Środowisko

Kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych o Odpadach mają być gotowe w styczniu 2020 r. Będzie można ją zintegrować z oprogramowaniem, z którego korzystają firmy. Karta odbioru odpadów ma być też wyposażona w kod QR - zapewnia resort środowiska.

25.07.2019

Małe i średnie firmy będą mogły być prosumentami

Środowisko Prawo gospodarcze

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rozszerza on status prosumenta na małe i średnie firmy. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów.

20.07.2019

Trudniej będzie sprzedać nieekologiczny piec

Środowisko

Dopiero 28 sierpnia posłowie zajmą się rządowym projektem, który ułatwi kontrolowanie rynku kotłów grzewczych. Resort przedsiębiorczości jednak nie próżnuje. Tworzy listę rekomendowanych pieców i mobilizuje portale do usuwania ze sprzedaży tych, nieekologicznych.

17.07.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski