W sierpniu napełni się zbiornik Świnna Poręba

Środowisko

W sierpniu br., o ile pozwolą na to warunki hydrologiczne, napełniany obecnie zbiornik Świnna Poręba na rzece Skawie (Małopolskie) osiągnie normalny poziom spiętrzenia wody powiedział wiceminister...

08.06.2017

Wysokie kary za nielegalny demontaż pojazdów

Środowisko

Ustawa regulująca zasady recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji obowiązuje od ponad 12 lat. Wydawałoby się, że wiedza i świadomość, czego nie wolno robić i za co grozi kara finansowa,...

07.06.2017

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

Środowisko

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa projekt rozporządzenia wniesionego do zaopiniowania przez ministra środowiska. Przepisy mają wejść w życie 17 lipca.

07.06.2017

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy

Środowisko

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy. Przepisy wskazują na okoliczności, kiedy dany dokument poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko nie może zostać przyjęty....

06.06.2017